Chúng tôi đang xây dựng văn hoá internet văn minh hơn

Chúng tôi có sứ mệnh đảm bảo rằng internet là nguồn thông tin toàn cầu, cởi mở và truy nhập được với mọi người. Một hệ thống Internet thực sự đặt con người làm trọng tâm, ở đó mỗi cá nhân có thể định hình trải nghiệm của riêng mình và được trao quyền, an tâm và tự chủ.

Tại Mozilla, nơi hội tụ cộng đồng những chuyên gia công nghệ, những chiến lược gia và thi hành gia làm việc cùng nhau để giữ cho môi trường internet sống động và dễ truy nhập. Nhờ đó, mọi người trên toàn cầu có thể trở thành những nhà sáng tạo và đóng góp cho mạng lưới. Chúng tôi tin rằng hành động tác hợp giữa người và người trên diện rộng này rất cần thiết để phát triển cá nhân và tương lai chung.

Cùng đọc Tuyên Ngôn Mozilla để tìm hiểu thêm về giá trị và nguyên tắc dẫn dắt việc theo đuổi sứ mệnh của chúng tôi.

Xem video ở trên để tìm hiểu thông tin về chúng tôi, cách chúng tôi khởi sự và cách chúng tôi xây dựng mạng lưới Web tốt hơn cho bạn như thế nào.
 • Cùng tham gia

  Cơ hội làm tình nguyện ở những nơi khác nhau

 • Lịch sử

  Chúng tôi khởi sự ra sao và cách đạt đến vị trí hiện nay thế nào

 • Diễn đàn

  Chủ đề bao gồm hỗ trợ, sản phẩm và công nghệ

 • Quản trị

  Cấu trúc, tổ chức và cộng đồng Mozilla trải khắp