Firefox wašu priwatnosć w kóždym produkće škita

Firefox Browser

Přez 2.000 přesćěhowakow zablokowane – awtomatisce

Slědowanje online je nětko epidemija: Předewzaća kóždemu pohibej slěduja a hromadźa daty, zo bychu předpowědźili a wobwliwowali, štož budźeće jako přichodne činić. Myslimy sej, zo to je ćežke zranjenje wašeje priwatnosće. Tohodla je polěpšeny slědowanski škit za wobhladowaki Firefox na mobilnych gratach a desktopje po standardźe zaktiwizowany.

Jeli chceće widźeć, štož Firefox za was blokuje, wopytajće tutu stronu na swojim desktopowym wobhladowaku Firefox.

Hladajće, štož Firefox za was blokuje

Polěpšeny slědowanski škit wobstarać

Zaktualizujće swój wobhladowak Firefox

  • Maće přeco kontrolu

    Chceće rozsudźić, štož ma so blokować? Waše nastajenja su jenož jedne kliknjenje zdalene.

  • Wjace hač slědowanski škit

    Jeli maće konto Firefox, móžeće tež widźeć, kak pomhamy wam, waše wosobinske informacije a hesła škitać.

Waše konto Firefox

Wšě informacije, kotrež so z wašim konto Firefox synchronizuja – wot wobhladowaka do hesłow – su zaklučowane. A hesło wašeho konta je jenički kluč.

Wzmiće swoju priwatnosć a zapołožki z konto Firefox wšudźe sobu.

Zapodajće swoju e-mejlowu adresu, zo byšće přistup k Firefox Accounts měł.

Hdyž pokročujeće, zwoliće do wužiwanskich wuměnjenjow a rozłoženja wo škiće datow.

Čitajće rozłoženje wo škiće datow za naše produkty