Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Firefox không ngừng nhanh hơn

Tốc độ trình duyệt được đo như thế nào?

Benchmark hiệu suất trình duyệt được sử dụng rộng rãi nhất để đo lường khả năng phản hồi của ứng dụng web là Speedometer. Trong khi các benchmark trình duyệt khác tồn tại, Speedometer 3 là tiêu chuẩn mới về cách chúng tôi đo lường tốc độ trải nghiệm duyệt web của bạn. Các thử nghiệm mới nhất phản ánh tốt hơn trang web ngày nay — làm việc với các biểu đồ trực quan phong phú, chỉnh sửa văn bản, tương tác với các trang web phức tạp và nặng nề như các trang tin tức — và nó minh họa đầy đủ bức tranh về hiệu suất của trình duyệt.

Benchmark Speedometer 3 mới là benchmark trình duyệt chính đầu tiên từng được phát triển thông qua sự hợp tác được hỗ trợ bởi mọi trình duyệt chính, được thiết kế để mang lại lợi ích cho toàn bộ trang web.

Nhanh hơn mỗi ngày

Firefox được hỗ trợ bởi engine Gecko đẳng cấp thế giới, với kiểu dáng và bố cục trang cực kỳ nhanh, các tính năng JavaScript hiện đại và cải thiện mới về hiệu suất để giúp người dùng của chúng tôi hài lòng và thúc đẩy nền tảng web phát triển.

Tất cả các trình duyệt phải cải tiến để hoạt động tốt trong các bài kiểm tra Speedometer 3 mới. Firefox nói riêng đã có những bước tiến vượt bậc, nhanh hơn đáng kể cho người dùng của chúng tôi là kết quả trực tiếp của công việc này. Firefox nhanh hơn bao giờ hết, với tốc độ mà bạn thực sự có thể cảm nhận được, bao gồm tải trang nhanh hơn và tương tác mượt mà hơn.

Hướng tới một trang web nhanh hơn

Mozilla tận tụy để liên tục cải thiện trình duyệt của chúng tôi cũng như toàn bộ trang web. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào việc hợp tác để phát triển Speedometer 3 để cải thiện hiệu suất của tất cả các trình duyệt. Vì vậy, bất kể trình duyệt nào bạn chọn, Mozilla muốn nó nhanh nhất có thể.