Việc tải xuống sẽ diễn ra tự động. Nếu không, hãy nhấp vào đây.

Sắp xong rồi!
Bây giờ chạy trình cài đặt vừa được tải xuống.

Sắp xong rồi!
Bây giờ mở tập tin vừa được tải xuống.

Sắp xong rồi!
Bây giờ kết thúc cài đặt Firefox.

Quá trình tải xuống của bạn bị gián đoạn, nhưng mọi thứ chưa bị mất.

Quá trình tải xuống của bạn bị gián đoạn, nhưng mọi thứ chưa bị mất.

Firefox sẽ được ghim vào taskbar của Windows sau khi cài đặt

Gặp sự cố? Nhận trợ giúp với cài đặt của bạn.

Gặp sự cố? Nhận trợ giúp với cài đặt của bạn.

Gặp sự cố? Nhận trợ giúp với cài đặt của bạn.

Vui lòng làm theo hướng dẫn này để cài đặt Firefox.

Hệ thống của bạn có thể không đáp ứng các yêu cầu của Firefox, nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản này.