Việc tải xuống sẽ diễn ra tự động. Nếu không, hãy nhấp vào đây.

Sắp xong rồi!
Bây giờ chạy trình cài đặt vừa được tải xuống.

Sắp xong rồi!
Bây giờ mở tập tin vừa được tải xuống.

Sắp xong rồi!
Bây giờ kết thúc cài đặt Firefox.

Quá trình tải xuống của bạn bị gián đoạn, nhưng mọi thứ chưa bị mất.

Quá trình tải xuống của bạn bị gián đoạn, nhưng mọi thứ chưa bị mất.

Firefox sẽ được ghim vào taskbar của Windows sau khi cài đặt

Gặp sự cố? Nhận trợ giúp với cài đặt của bạn.

Gặp sự cố? Nhận trợ giúp với cài đặt của bạn.

Gặp sự cố? Nhận trợ giúp với cài đặt của bạn.

Vui lòng làm theo hướng dẫn này để cài đặt Firefox.

Hệ thống của bạn có thể không đáp ứng các yêu cầu của Firefox, nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản này.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox