Việc tải xuống sẽ diễn ra tự động. Nếu không, hãy nhấp vào đây.

Sắp xong rồi!
Bây giờ chạy trình cài đặt vừa được tải xuống.

Sắp xong rồi!
Bây giờ mở tập tin vừa được tải xuống.

Sắp xong rồi!
Bây giờ kết thúc cài đặt Firefox.

Sắp xong rồi!
Bây giờ chạy trình cài đặt vừa được tải xuống.

Quá trình tải xuống của bạn bị gián đoạn, nhưng mọi thứ chưa bị mất.

Quá trình tải xuống của bạn bị gián đoạn, nhưng mọi thứ chưa bị mất.

Gặp sự cố? Nhận trợ giúp với cài đặt của bạn. Gặp sự cố? Nhận trợ giúp với cài đặt của bạn. Gặp sự cố? Nhận trợ giúp với cài đặt của bạn. Mozilla không còn cung cấp các bản cập nhật bảo mật trên Windows XP và Vista, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng Firefox. Vui lòng làm theo hướng dẫn này để cài đặt Firefox. Hệ thống của bạn có thể không đáp ứng các yêu cầu của Firefox, nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản này.