Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Samanlikning av Firefox-nettlesar med Apple Safari

Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Dersom du brukar ein Mac eller har ein iPhone, er du sannsynlegvis kjend med Safari-nettlesaren. At han kjem førehandsinstallert som standard nettlesar for brukarar av Apple-produkt gir definitivt ein tidleg fordel, men Firefox har ei rekkje nyttige funksjonar som gjer han til eit attraktivt alternativ. Her vil vi undersøkje dei viktigste skilnadane mellom nettlesaren vår og Safari når det gjeld personvern, nytte og portabilitet mellom einingar.

Sikkerheit og personvern

Sikkerheit og personvern Firefox Safari
Privat nettlesingsmodus Ja Ja
Blokkerer tredjeparts sporingsinfokapslar som standard Ja Ja
Blokkerer kryptoutvinningsskript Ja Nei
Blokkerer sosiale mediesporarar Ja Ja

Personvern har blitt eit heitt tema for teknologiselskap, då dei opplever at fleire og fleire menneske blir trua av datalekkasjar, reklamesporing og hackarar. Men held programma du brukar på nettet løfta sine når det gjeld datasikring?

Som nemnt tidlegare, er Apple eit av selskapa som nyleg bestemte seg for å forbetre personvernet ditt. For ikkje lenge sidan implementerte Apple sporingsvernpå tvers av nettsider i Safari, som hindrar annonsar frå å spore deg på nettet. Safari tilbyr også eit sterkt passordforslag når du registrerer deg for ein ny konto på alle nettstadar. Når du brukar iCloud-økosystemet, blir dette passordet synkronisert trygt med dei andre einingane dine, slik at du ikkje treng å hugse det.

Som med Safari, har vi i Firefox valt å leggje stor vekt på personvern og sikkerheit. Men i motsetnad til Safari, har vi lenge understreka at det er viktig med personvern. Faktisk var Mozilla (moderselskapet vårt) ei av dei første teknologibedriftene som heva røysta si om personvern på nettet.

Den private nettlesermodusen vår blokkerer sporarar og slettar passord, infokapslar og historikk kvar gong du luèt att nettlesaren. Du kan også bruke dei avanserte personvernfunksjonane våre sjølv i normal surfemodus. Med den siste versjonen av Firefox er utvida sporingsvern slått på som standard. Dette hindrar element som sporing på tvers av nettstadar frå å følgje deg når du surfar på nettet. Sidan Facebook nesten dagleg får personvernsproblem, er utvidinga vår Facebook Container veldig meiningsfull. Det gjer det vanskelegare for Facebook å spore deg på nettet — ganske likt det som Safari gjøe for å hindre sporing på tvers av nettstadar — men Firefox isolerer faktisk Facebook-økter i ein eigen behaldar, som hindrar Facebook frå å spore det du gjer på andre nettstadar. Kvifor trenger dei å vite kva du ser på på WebMD?

Når det gjeld sikkerheit, er Firefox også solid. Når som helst, dersom du er i Firefox, kan du høgreklikke i passordfeltet for å lage eit sterkt passord med «Fyll inn passord»-alternativet. Når du lagrar det nye passordet ditt, blir du beden om å lagre det i den integrerte passordhandteraren Lockwise. Vi gir også brukarar og kontoinnehavarar eit anna gratis og nyttig produkt kalla Monitor, som automatisk varslar deg når dataa dine er involverte i ein kjent datalekkasje.

Dersom du vel å bruke Safari, er du i trygge hender så lenge du brukar ei Apple-eining. Men Safari fungerer berre på Apple-einingar, medan Firefox fungerer på Windows, macOS, iOS, Android og Linux. Så same kva for operativsystem du vel, har Firefox deg dekka med sikkerheita og personvernet vårt.

Last ned Firefox-nettlesar

Nytte

Nytte Firefox Safari
Blokkering av automatisk avspeling Ja Nei
Nettlesing med faner Ja Ja
Bokmerkehandterar Ja Ja
Fyller ut skjemaer automatisk Ja Ja
Innstillingar for søkjemotor Ja Ja
Tekst til tale Ja Ja
Lesemodus Ja Ja
Stavekontroll Ja Ja
Nett-utvidingar/tillegg Ja Ja
Skjermbildeverktøy i nettlesaren Ja Nei

Apple er allment kjende for det lukka økosystemet sitt når det gjeld å lage programvare for produkta sine. Men inne i App Store tilbyr dei ein seksjon til utviklarar for å lage programtillegg og tillegg for å gjere nettlesaren meir robust. Desse utvidingane kan du òg finne i App Store og kan enkelt installerast i Safari.

I tillegg til det vanlege settet med funksjonar du kan forvente i ein nettlesar, til dømes surfing med faner og privat nettlesing, har Safari også nokre uventa funksjonar. Dersom ein brukar til dømes skulle høgreklikke på eit ord kvar som helst på ei side i Safari, og deretter klikke på «Slå opp», vil dei få ein ordbokdefinisjon pluss oppføringar frå synonymordboka, App Store, filmar og meir. Foreldrekontrollane til Safari er enkle å tilpasse, slik at dei vaksne kan puste litt lettare når barna begynner å bli nysgjerrige på internett.

Som Safari, oppfordrar Firefox det entusiastiske utviklarmiljøet til å lage tillegg og utvidingar til nettlesaren. Og sidan plattforma vår er open kjeldekode, er det eit stort utval som tilbyr ei rekkje funksjonar.

Also, when you sign up for a Firefox account, you get access to unique services like Pocket that integrate directly into the browser. The Pocket for Firefox button lets you save web pages and videos to Pocket in just one click, so you can read a clean, distraction-free version whenever and wherever you want — even offline.

Firefox is also great for video and audio. With autoplay blocking built directly into the browser and turned on automatically, no website will ever shout or bark at you uninvited.

Screenshots er ein annan populær funksjon innebygd i Firefox-nettlesaren, slik at du enkelt kan ta eit bilde av skjermen. Når du tar eit skjermbilde, kan du velje å kopiere fila eller velje kva for ei mappe du vil lagre henne i, i staden for å rote til på skrivebordet.href="https://screenshots.firefox.com" rel="external noopener" data-cta-text="Screenshots" data-cta-type="link"

Begge nettlesarane har funksjonar til felles, i tillegg til nokre unike funksjonar. Det er verdt å nemne at dersom du tar mange skjermbilde, lurer du på korleis du har levd utan denne praktiske funksjonen som er bygd rett inn i Firefox. Men dersom du berre ser etter ein rask, privat nettlesar for surfing og shopping, kan det vere lurt å prøve Firefox — spesielt dersom du berre har brukt Safari fordi den kom førehandsinnlasta som standard nettlesar på datamaskina di. Etter kvart vil du oppdage kva for ein som er best tilpassa dine behov.

Last ned Firefox-nettlesar

Portabilitet

Portabilitet Firefox Safari
OS-tilgjengelegheit Ja Nei
Mobil OS-tilgjengelegheit Ja Nei
Synkroniserer med mobilen din Ja Ja
Passordhandtering Ja Ja
Hovudpassord Ja Nei

Firefox og Safari gir begge ei saumlaus oppleving når du går frå datamaskin til mobilsurfing eller omvendt. For Safari er ein av hovudstyrkane kontinuitetsfunksjonen. Han synkroniserer bokmerka, fanene, historikken og meir til iCloud slik at dei er tilgjengelege på alle einingane dine. Det betyr at du kan opne ei fane på iPhone og få den også til å visast på macOS berbare datamaskiner med berre eit klikk.

Firefox tilbyr også ein liknande synkroniseringsfunksjon når du registrerer ein gratis Firefox-konto som gjer det mogeleg for brukarar å enkelt synkronisere bokmerka sine , historikk, innstillingar, passord, utfylte skjema, tilleggsprogram og dei siste 25 opna fanene på fleire datamaskinar. Det som skiljer Firefox fra Safari er at det er tilgjengeleg på kva som helst datamaskin- eller mobilplattform, iOS, Android, Windows eller macOS, noko som aukar portabiliteten på alle einingar.

Firefox-appen for iOS og Android er ein av dei raskaste nettlesarane som er tilgjengeleg, og har også solid sikkerheits- og antisporingsfunksjonar - eit stort pluss dersom du stadig hoppar mellom ein berbar PC og mobile einingar.

Sidan Safari er Apple sin proprietære nettlesar, fungerer iCloud-synkroniseringa berre med Apple-produkt. Dette kan vere noko avgrensande dersom du til dømes både er ein Android-brukar og ein iPhone-brukar, eller dersom du har ein Windows-basert PC for arbeid, men brukar ein iPhone som personleg eining.

Last ned Firefox-nettlesar

Samla vurdring

Safari gjer ein god jobb med å gjere nettopplevinga enkel, rask og saumlaus dersom du er ein Apple-brukar med fleire Apple-produkt. Som Safari, er Firefox ein rask og nyttig nettlesar, men personvern og kompatibilitet på tvers av plattformer er våre definerande funksjonar. Firefox vert oppdatert kvar månad med nye funksjonar og funksjonalitet. Til dømes har ei nyleg oppdatering slått på utvida sporingsvern (ETP) som standard for nye brukarar, som effektivt blokkerer infokapslar og sporing på tvers av nettstadar.

Til slutt kokar det berre ned til det du verdset i nettlesaren din. Dersom du er integrert med Apple-økosystemet, er Safari enno eit godt val. Men dersom du set pris på å ha dei nyaste og beste personvernsikringane og kunne jobbe på tvers av fleire operativsystem, synest vi at Firefox er det beste alternativet. Firefox er også eit solid alternativ som ein sekundær nettlesar for dei Apple-eksklusive brukarane som kanskje vil byte til ein annan nettlesar for dei augneblinkane på nettet som krev ekstra lag med personvernsikring.

Samanlikninga her vart gjort med standardinnstillingar, og på tvers av følgjande nettlesarversjonar:
Firefox (81) | Safari (14)
Denne sida vert oppdatert kvartalsvis for å spegle av dei nyaste versjonane, og speglar kanskje ikke alltid av dei siste oppdateringane.