Last ned siste versjon av nettlesaren Firefox.

Og få den respekten du fortener med familien vår av personvern først-produkta våre.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern
  • Ver med Firefox på ferda

    Slutt deg til ein produktfamilie, som respekterer privatlivet ditt, og gjev deg kunnskapen du treng for å beskytte deg sjølv på nettet.

  • Passorda er alltid med

    Firefox Lockwise gjer passorda du lagrar i Firefox tilgjengelege på alle einingane dine.

  • Ta vare på personvernet ditt

    Privat nettlesing slettar historikken din for å halde den hemmeleg for alle som brukar datamaskina di.