Last ned siste versjon av nettlesaren Firefox.

Automatisk personvern er her. Last ned Firefox for å blokkere over 2000 sporarar.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvernerklæring
  • Sjå kva som vert blokkert

    Firefox viser deg kor mange datainnsamlings-sporarar som er blokkerte med utvida sporingsvern.

  • Ta med deg passorda dine

    Firefox Lockwise gjer passorda du lagrar i Firefox sikre og tilgjengelege på alle einingane dine.

  • Sjå opp for datalekkasjar

    Firefox Monitor varslar deg dersom vi veit at informasjonen din er ein del av ein datalekkasje i eit anna selskap.