Firefox-nettlesar

Få nettlesaren som tek vare på det som er viktig

Ingen lyssky personvernreglar eller bakdører for annonsørar. Berre ein lynrask nettlesar som ikkje sel dataa dine.

Gjer det du vil på nettet.
Firefox-nettlesar overvakar deg ikkje.

Korleis Firefox vert samanlikna med andre nettlesarar

Få fart og smarte verktøy utan å ofre personvernet. Firefox-nettlesar samlar inn veldig lite data om deg, og vi ber deg heller ikkje om e-postadressa di for å laste ned nettlesaren. I motsetnad til andre nettlesarar, har vi ikkje noko økonomisk interesse i å spore aktivitetane dine på nettet.

Korleis vi samanliknar med andre nettlesarar

Samanlikn Firefox med:
Firefox Chrome Microsoft Edge Safari
Blokkerer tredjeparts sporingsinfokapslar som standard
Blokkering av automatisk avspeling
Blokkerer sosiale mediesporarar
OS-tilgjengelegheit
Skjermbildeverktøy i nettlesaren
Hovudpassord

Vi blokkerer annonsesporarar. Du utforskar internett raskare.

Annonsar er irriterande og gjer at nettsidene lastar tregare medan sporarar sporar aktivitetane dine på nettet. Firefox-nettlesar blokkerer ganske enkelt dei fleste av desse sporarane automatisk, utan at du treng å endre tryggingsinnstillingane dine.

Firefox er for alle

Tilgjengeleg på over 90 språk og kompatibel med Windows-, Mac- og Linux-maskiner, Firefox fungerer same kva du brukar eller kvar du er. Forsikre deg om at operativsystemet ditt er oppdatert for best oppleving.

Gå gjennom systemkrava

Legg til Firefox på alle einingane dine

Ta personvernet ditt med deg overalt. Firefox-nettlesarar for iOS og Android har dei same sterke personverninnstillingane for å hindre sporarar frå å spore aktivitetane dine på nettet, same kvar du er.

Gjer alt med Firefox

Søk smartare og raskare

 • Søk frå adresselinja
 • Innstillingar for søkjemotor
 • Smarte søkjeforslag
 • Bokmerke, historikk og open fane i resultat

Auk produktiviteten

 • Fungerer med Google-produkt
 • Innebygd skjermbildeverktøy
 • Bokmerkehandterar
 • Føreslå nettadresser automatisk
 • Synkroniser på tvers av einingar
 • Lesemodus
 • Stavekontroll
 • Festa faner

Strøym, del og spel

 • Blokker automatisk avspeling av video og lyd
 • Bilde-i-bilde
 • Samla innhald på ny fane
 • Del lenker

Ta vare på personvernet ditt

Sikre den personlege informasjonen din

 • Åtvaringar om datalekkasjear på nettstadar
 • Innebygd passordhandtering
 • Tøm historikk
 • Autoutfylling av skjema
 • Automatiske oppdateringar

Tilpass nettlesaren din

 • Tema
 • Mørk modus
 • Bibliotek med utvidingar
 • Juster søkelinjeinnstillingane
 • Endre ny fane-oppsettet

Gjer Firefox til din eigen

 • Utvidingar for alle interesser

  Frå sikkerheit til nyheiter til spel, finst det eit tillegg for alle . Legg til så mange du vil, til nettlesaren fungerer som du vil.

 • Endre utsjånad

  Gå frå lys modus til mørk modus avhengig av humør eller innstilling, eller liv ting opp med eit tilpassa tema (regnbogefarga einhjørning, kanskje).

 • Finjuster innstillingane dine

  Du trenger ikkje å nøye deg med eitt val. Endre ny fane-sida, søkefeltet, bokmerke og meir for å utforske nettet slik du ønskjer.

Støtta av den ideelle organisasjonen som set folk først.

Utfordrar den uendra stoda sidan 1998

Firefox vart utvikla av Mozilla som eit raskare, meir privat alternativ til nettlesarar som Internet Explorer, og no Chrome. I dag held det visjonære selskapet vårt og frivilligsamfunn fram med å setje personvernet ditt framfor alt anna.

Personvernet ditt kjem først

Etter kvart som internett veks og endrar seg, held Firefox fram med å fokusere på retten din til personvern — vi kallar det lovnad om private data: Samle inn mindre. Oppbevar det trygt. Ingen hemmelegheiter. Dine data, din nettaktivitet og livet ditt på nettet er beskytta med Firefox.

Behald alle favorittfunksjonane dine i nettlesaren — og oppdag nye.

Fungerer med Google-produkt

Alle favorittverktøya dine frå Google (som Gmail og Docs) fungerer saumlaust i Firefox-nettlesar.

Facebook Container

Last ned denne nettlesarutvidinga for å hindre Facebook (og Instagram) frå å spore deg rundt på nettet.

Synkroniser einingane dine

Firefox er tilgjengeleg på alle einingane dine. Ta med fanene, historikken og bokmerka. Alt du treng er ein Firefox-konto.

Skjermbilde

Ta eit bilde med høg oppløysing av kva som helst på nettet med skjermbilde-verktøyet vårt som er innebygd i nettlesaren

Utvida sporingsvern (ETP)

Firefox blokkerer automatisk mange tredjeparts-sporarar frå å samle inn og selje nettaktiviteten din.

Bilde-i-bilde

Frå å sjå ei nettopplæring til å sjå på favorittlaget ditt, følgjer videoen deg medan du gjer noko anna.

Spørsmål? Mozilla brukarstøtte kan hjelpe deg.