Bli ein frivillig i Mozilla!

Ver med i eit globalt fellesskap av nyskaparar.

Ver med

Å vere frivillig i Mozilla…

handlar om meir enn å berre hjelpe til litt. Det handlar om læring, samarbeid og at du viser og deler ferdigheitene dine i eit globalt fellesskap av Mozillianarar — kodarar, organisatorar, aktivistar, m.fl. — som hjelper til med å utvikle nettet kvar dag.

Sjå kva fellesskapet vårt syslar med

Ver med i eit globalt fellesskap av nyskaparar.

Ver med

Ikkje heilt klar for å vere med?

Om du vil kan du støtte Mozilla på andre måtar, no med det same.