Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Dine talent er nødvendige for eit betre internett

Mozilla er ein ideell organisasjon som jobar for å sikre at internett er ope og innbydande for alle. Og vi treng di hjelp. Ved å bli med i samfunnet vårt kan du bidra til å drive innovasjon, forbetre ansvar og tillit og gjere internett til ein betre stad for alle.

Korleis du kan bidra…

Oppdraget vårt

Målsetjinga vår er å verne om internett som ein global, offentleg ressurs, som er open og tilgjengeleg for alle. Eit internett som set folk først, der individ kan forme deira eigne opplevingar, og kjenne seg sterke, trygge, og uavhengige.

Laga av eldsjeler som deg

Når du bidrar til Mozilla blir du ein del av eit verdsomspennande fellesskap av folk frå heile verda som trur at vi alle har ei rolle i å sikre at internett blir verande ein styrke for godt.

Vi trur at fellessamarbeid er avgjerende for å skape eit internett som er mangfaldig, innovativt og ansvarleg for dei folka som treng det mest. Anten du har ein bakgrunn i teknikk, fellesskapsorganisering, eller berre har ei datamaskin og litt ledig tid, kan du hjelpe oss med å gjere internett til ein betre stad.

Få hjelp

Mozilla har eit dedikert team av frivillige som kan hjelpe deg med problema du måtte oppleve.

Problem med ei nettside?

Dersom opplevinga di med ein nettstad er forskjellig mellom nettlesarar, kan det hende du har oppdaga eit problem med nettsidekompatibilitet. Vi vil gjerne høyre meir om det!