Bli ein frivillig i Mozilla!

  • 10 554 aktive Mozillianarar over heile verda
  • 25 komande hendingar over heile verda
  • 87 språk (til no), på alle kontinent

Ver med i eit globalt fellesskap av nyskaparar.

Ver med så mykje eller lite du vil.
Du bestemmer.

Vis ferdigheitene dine
og lær deg nokre nye etterkvart.

Ver med

Å vere frivillig i Mozilla…

handlar om meir enn å berre hjelpe til litt. Det handlar om læring, samarbeid og at du viser og deler ferdigheitene dine i eit globalt fellesskap av Mozillianarar — kodarar, organisatorar, aktivistar, m.fl. — som hjelper til med å utvikle nettet kvar dag.

Sjå kva fellesskapet vårt syslar med

Slik hjelper Mozillianarar til, kvar dag

Ver med i eit globalt fellesskap av nyskaparar.

Ver med

Ikkje heilt klar for å vere med?

Få fellesskapsoppdateringar (på engelsk)