Firefox Quantum: Developer Edition

Velkomen til den nye favorittnettlesaren din. Få dei siste funksjonane, rask yting, og utviklarverktøya du treng for å byggje det opne nettet.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Raskare yting

Neste generasjons CSS-motor

Firefox er bygd oppatt frå grunnen av til å vere raskare og kraftigare enn nokon gong. Dette inkluderer ein ny CSS-motor som har toppmoderne innovasjonar og er lynrask.

Les meir

Nye verktøy

Firefox DevTools

Dei nye utviklarverktøya (DevTools) i Firefox er avanserte og fleksible, og du kan du tilpasse dei etter behov. Du får mellom anna ein JavaScript-debugger, som er langt betre enn andre debuggarar. Den nye debuggaren er bygd i React og Redux, og du kan bruke han med ulike nettlesarar.

Les meir

Nyskapande funksjonar

Meistre CSS-rutenett

Firefox er den einaste nettlesaren med verktøy som er bygd spesielt for å byggje og designe med CSS-rutenett. Desse verktøya lèt deg visualisere rutenettet, vise tilknytte områdenamn, førehandsvise transformasjonar på rutenettet og mykje meir.

Les meir

Praktiske funksjonar

Formeditor

Firefox DevTools har ein heilt ny formbane-editor som gjer det enklare å finjustere figurkonturar og klippforma baner ved å tillate deg å enkelt finjustere justeringane med eit visuelt redigeringsprogram.

Les meir

Raskare informasjon

Skrift-panel

Det nye skrift-panelet i Firefox DevTools gjev utviklarar rask tilgang til all informasjonen dei treng om skrifttypar som er nytta i eit element. Det inneheld også verdifull informasjon som skrift-kjelde, vekt, stil og meir.

Les meir

Designe. Kode. Teste. Raffinere.

Bygg og perfeksjoner nettsidene
dine med Firefox DevTools

Sei meininga di

Tilbakemelding gjer oss betre. Fortel oss korleis vi kan forbetre nettlesaren og utviklarverktøya (Developer Tools).

Ver med i diskusjonen

Ver med

Hjelp oss med å byggje den siste uavhengige nettlesaren. Skriv kode, rett feil, lag utvidingar, med meir.

Start no

Last ned Firefox-nettlesaren som er laga for utviklarar