Firefox Quantum: Developer Edition

Velkomen til den nye favorittnettlesaren din. Få dei siste funksjonane, rask yting, og dei utviklerverktøya du treng for å byggje det opne nettet.

Firefox Developer Edition — Norsk nynorsk

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Firefox Developer Edition — Norsk nynorsk

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Raskare yting

Neste-generasjons CSS-motor

Firefox er bygd oppatt frå grunnen av til å vere raskare og kraftigare enn nokon gong. Dette inkluderer ein ny CSS-motor som har toppmoderne innovasjonar og er lynrask.

Les meir

Nye verktøy

Firefox DevTools

Dei nye utviklarverktøya (DevTools) i Firefox er avanserte og fleksible, og du kan du tilpasse dei etter behov. Du får mellom anna ein JavaScript-debugger, som er langt betre enn andre debuggarar. Den nye debuggaren er bygd i React og Redux, og du kan bruke han med ulike nettlesarar.

Innovative funksjonar

Meistre CSS-rutenett

Firefox er den einaste nettlesaren med verktøy som er bygd spesielt for å byggje og designe med CSS-rutenett. Desse verktøya lar deg visualisere rutenettet, vise tilknytte områdenamn, førehandsvise transformasjonar på rutenettet og mykje meir.

Designe. Kode. Teste. Raffinere.

Bygg og perfeksjoner nettsidene
dine med Firefox DevTools

Sei kva du meiner

Tilbakemelding gjer oss betre. Fortel oss korleis vi kan forbetre nettlesaren og utviklarverktøya (Developer Tools).

Ver med i diskusjonen

Ver med

Hjelp oss med å byggje den siste uavhengige nettlesaren. Skriv kode, rett feil, lag utvidingar, med meir.

Start no

Last ned Firefox-nettlesaren som er laga for utviklarar