Firefox Developer Edition

Velkomen til den nye favorittnettlesaren din. Få dei siste funksjonane, rask yting, og utviklarverktøya du treng for å byggje det opne nettet.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Firefox Developer Edition er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox Developer Edition er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Brukar du Debian, Ubuntu eller ein Debian-basert distribusjon?
Då kan du kan konfigurere APT-arkivet vårt i staden.

Firefox Developer Edition sender automatisk tilbakemeldingar til Mozilla. Les meir

Firefox Developer Edition

nettlesaren laga for utviklarar

firefox-developer-all-the-latest

A separate profile and path so you can easily run it alongside Release or Beta Firefox.

Preferences tailored for web developers: Browser and remote debugging are enabled by default, as are the dark theme and developer toolbar button.

Inaktiv CSS
Nye verktøy

Inaktiv CSS

Firefox DevTools brukar ikkje CSS-deklarasjonar som ikkje har nokon innverknad på sida. Når du held musepeikaren over informasjonsikonet, ser du ei nyttig melding om kvifor CSS ikkje blir brukt, inkludert eit hint om korleis du løyser problemet.

Les meir

Firefox DevTools
Nye verktøy

Firefox DevTools

Dei nye Firefox DevTools er avanserte og fleksible, og du kan du tilpasse dei etter behov. Du får mellom anna ein JavaScript-feilsøkar, som er langt betre enn andre feilsøkarar. Den nye JavaScriptfeilsøkaren er bygd i React og Redux, og du kan bruke han med ulike nettlesarar.

Les meir

Meistre CSS-rutenett
Nyskapande funksjonar

Meistre CSS-rutenett

Firefox er den einaste nettlesaren med verktøy som er bygd spesielt for å byggje og designe med CSS-rutenett. Desse verktøya lèt deg visualisere rutenettet, vise tilknytte områdenamn, førehandsvise transformasjonar på rutenettet og mykje meir.

Les meir

Skrift-panel
Raskare informasjon

Skrift-panel

Det nye skrift-panelet i Firefox DevTools gjev utviklarar rask tilgang til all informasjonen dei treng om skrifttypar som er nytta i eit element. Det inneheld også verdifull informasjon som skrift-kjelde, vekt, stil og meir.

Les meir

Designe. Kode. Teste. Raffinere.

Bygg og perfeksjoner nettsidene
dine med Firefox DevTools

Inspektør

Inspiser og forbetre koden for å lage pixel-perfekte utformingar.

Les meir om Page Inspector

Konsoll

Inspiser og forbetre koden for å lage pixel-perfekte utformingar.

Les meir om Web Console

Feilrettar

Kraftig JavaScript-debugger med støtte for ditt rammeverk (framework).

Les meir om JavaScript Debugger

Nettverk

Overvak nettverksførespurnadar som kan senke eller blokkere nettsida di.

Les meir om Network Monitor

Lagringspanel

Legg til, endre og slett cache, infokapslar, databasar og øktdata.

Les meir om Storage Panel

Responsiv design-modus

Test nettstadar på emulerte einingar i nettlesaren din.

Les meir om Responsive Design View

Visuell redigering

Finjuster animasjonar, plassering og utfylling.

Les meir om Visual Editing

Yting

Fjern flaskehalsar, effektiviser prosessar, optimer tilgang.

Les meir om Performance Tools

Minne

Finn minnelekasjar og gjer programmet ditt raskare.

Les meir om Memory Tools

Stilredigerar

Rediger og handter alle CSS-stilsetta dine, i nettlesaren din.

Les meir om Style Editor

Sei meininga di

Tilbakemelding gjer oss betre. Fortel oss korleis vi kan forbetre nettlesaren og utviklarverktøya (Developer Tools).

Ver med i diskusjonen

Ver med

Hjelp oss med å byggje den siste uavhengige nettlesaren. Skriv kode, rett feil, lag utvidingar, med meir.

Start no

Last ned Firefox-nettlesaren som er laga for utviklarar