Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Personvern. Nytte. Portabilitet.

Seks av dei beste nettlesarane i direkte samanlikning

Ser du etter ein betre nettlesar? Vi samanliknar Firefox med Chrome, Edge, Safari, Opera, Brave og Internet Explorer for å hjelpe deg med å ta di avgjerd.

Ein god nettlesar bør ha funksjonaliteten du treng, portabilitet mellom einingar og det personvernet du fortener.

Sidan nettlesaren din er inngangsporten din til internett, er fart, sikkerheit, personvern og nytte avgjerande. Dei siste åra har Google Chrome vore den nettlesaren mange har valt. Men i ei tid der annonsar på nettet ser ut til å følgje oss overalt og datalekkasjar er ein integrert del av nyheitsoverskrifter, begynner mange å kreve meir privatliv og respekt frå nettlesaren sin.

Så er nettlesaren din den beste for det du gjer på nettet? Den rette nettlesaren kan utgjere ein stor forskjell i korleis du opplever nettet. Så utan vidare, la oss samanlikne Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Brave, Microsoft Internet Explorer og Edge — og sjå kva for ein som best passar med dine behov.

Sikkerheit og personvern

Kva for nettlesar er best på å halde ting konfidensielle?

Sikkerheit og personvern Firefox Chrome Edge Safari Opera Brave
Privat nettlesingsmodus Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Blokkerer tredjeparts sporingsinfokapslar som standard Ja Nei Ja Ja Ja Ja
Blokkerer kryptoutvinningsskript Ja Nei Ja Nei Ja Ja
Blokkerer sosiale mediesporarar Ja Nei Ja Ja Nei Ja

Det er ikkje urimeleg å forvente eit høgt nivå av datasikring og personvern frå produkta vi regelmessig brukar for å kome på nettet. Som eit minimum bør ein nettlesar tilby ein versjon av «privat nettlesingsmodus» som automatisk slettar historikken og søkjehistorikken slik at andre brukarar på same datamaskin ikkje får tilgang til den. På dette området får alle sju nettlesarane poeng.

Det du gjer på nettet handlar berre om deg og ingen andre.

Ein annan naturleg nettlesarfunksjon bør vere moglegheita til å hindre nettstadar og selskap i å spore data om surfing og netthandel — sjølv i vanleg nettlesingsmodus.

Ein nettlesar som blokkerer tredjepartssporarar er ikkje berre viktig for personvernet — han køyrer vanlegvis mykje raskare. Dei fleste sporarar er skript som køyrer i bakgrunnen på ei rekkje nettstadar. Du kan ikkje sjå dei, men du kan føle at dei bremsar farten til nettlesaren. Så det er verdt å samanlikne kva for nettlesar som blokkerer kva. Sidan oppdateringa til versjon 67, kan fingerprinting og kryptomining også blokkerast i Firefox. Spesielt hemmeleg kryptomining kan ofte føre til at di eiga datamaskin plutseleg blir varmare eller at batteriet raskt vert tappa.

Nytte

Kva har nettlesaren din gjort for deg i det siste?

Nytte Firefox Chrome Edge Safari Opera Brave
Blokkering av automatisk avspeling Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Nettlesing med faner Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Bokmerkehandterar Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fyller ut skjemaer automatisk Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Innstillingar for søkjemotor Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tekst til tale Ja Nei Ja Ja Nei Nei
Lesemodus Ja Ja Ja Ja Nei Ja
Stavekontroll Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nett-utvidingar/tillegg Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Skjermbildeverktøy i nettlesaren Ja Nei Ja Nei Ja Ja

I tillegg til sikringa av personvern, som i stor grad skjer i bakgrunnen av nettlesaren, er ein annan nøkkelingrediens i ein godt laga nettlesar det faktiske brukargrensesnittet og funksjonaliteten. Nesten alle dei sju nettlesarane er like når det gjeld nettlesing med faner, bokmerkehandtering, automatisk fullføring, korrekturlesing og utvidingar. Firefox, Edge og Opera tilbyr også ein rask skjermdumpfunksjon som viser seg å vere ganske hendig og er definitivt noko du merkar manglar når du byter til ein nettlesar utan skjermdumpfunksjon.

Portabilitet

Kor bra fungerer nettlesaren din på ulike einingar?

Portabilitet Firefox Chrome Edge Safari Opera Brave
OS-tilgjengelegheit Ja Ja Ja Nei Ja Ja
Mobil OS-tilgjengelegheit Ja Ja Ja Nei Ja Ja
Synkroniserer med mobilen din Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Passordhandtering Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Hovudpassord Ja Nei Ja Nei Ja Nei

Det første å peike på om portabilitet er at ikkje alle nettlesarar køyrer på alle operativsystem. Medan Firefox, Chrome, Brave og Opera fungerer på alle større system og er enkle å installere, fungerer Internet Explorer og Safari berre på Microsoft og Apple sine eigne system. Mobilversjonen av Safari er førehandsinstallert på Apples mobile einingar, og dei fleste Android-einingar kjem med ein førehandsinstallert nettlesar som er endra av produsenten for eininga. Firefox, Chrome, Brave, Edge og Opera kan enkelt installerast og til og med brukast side om side.

Nesten alle nettlesarane samanlikna her tillèt synkronisering mellom stasjonære og mobile einingar. Du treng ein konto for å gjere det, og som du kan bruke til å logge deg på nettlesaren på alle einingar og synkronisere ting som passord, nettlesarhistorikk, bokmerke og innstillingar.

Konklusjon:

Og vinnaren er…

Basert på kriteria vi skisserte — personvern, nytte og portabilitet - er det eigentleg berre ein nettleser som oppfyller krava, og det er Firefox. Det verkelege området med forskjell er ikkje i funksjonalitet, det er personvernet. Firefox er den mest private nettlesaren som ikkje låser deg i eit økosystem. Bruk det på alle operativsystem, på alle einingane dine, og føl deg trygg når du gjer det.

Nettlesarar har kome langt sidan Chrome vart introdusert og tok over marknadsdelar. Dei fleste av dei moderne nettlesarane har late att gapet for portabilitet og funksjonalitet, og på nokre område, som fart og personvern, har dei faktisk overgått Chrome. Å bestemme kva for ein nettlesar som passar for deg vil alltid avhenge av dei individuelle behova dine og kva du verdset mest når du surfar på nettet.

Samanlikninga her vart gjort med standardinnstillingar, og på tvers av følgjande nettlesarversjonar:
Firefox (81) | Chrome (85) | Edge (85) | Safari (14) | Opera (67) | Brave (1.14.81)
Denne sida vert oppdatert kvartalsvis for å spegle av dei nyaste versjonane, og speglar kanskje ikke alltid av dei siste oppdateringane.

Firefox er støtta av den ideelle organisasjonen Mozilla.

Firefox set personvernet ditt først - i alt vi lagar og gjer. Vi meiner at du har rett til å bestemme korleis og med kven du deler den personlege informasjonen din. Firefox samlar inn så lite data som mogleg og sel aldri dataa dine. Den vesle informasjonen vi samlar inn vert berre brukt til å gjere produkt og funksjonar betre. Ingen hemmelegheiter. Men mykje openheit og ekte privatliv.