Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Oppdragsdriven. Menneskestyrt.

Vi er ikkje eit vanleg teknologiføretak. Det som vi lagar prioriterer mennneske og personvern over profitt. Vi finst for å gjere internet til ein meir helsesam og trivelegare plass for alle.

«Helsa til internett og livet på nettet er grunnen til at vi eksisterer.»

Mitchell Baker, dagleg leiar i Mozilla

Mozilla lagar produkt som respekterer personvernet

“Mozilla is taking bets to show the world there’s a business to be made with trustworthy AI. That includes putting things like human rights, data protection and transparency at the core of how these complex systems work.”

Politico

Er Mozilla eit føretak eller ein ideell organisajon? Faktisk begge delar.

Mozilla består av to organisasjonar. Mozilla Corporation er heileigd av den ideelle 501(c) Mozilla Foundation. Dette tyder at vi ikkje har forpliktingar til aksjeeigarar — berre til oppdraget vårt.

Les om Mozilla Foundation

Ver med i kampen for eit helsesamt internett

Di røyst. Din kode. Dine idéar. Det finst bokstavleg tala tusenvis av måtar du kan bidra til Mozilla.

Friviljug med Mozilla

Den eine gongen vi gav bort kjeldekoden vår…

Projektet Mozilla vart grunnlagt i San Francisco 1998, då nettlesaren Netscape tok avgjerda om å gje bort programkoden sin til ålmenta for å byggje vidare på, og forbetre han. På den tida hadde eitt føretak eit virtuelt monopol på korleis folk opplevde internett.

Etterkvart vart Mozilla-projektet, med open kjeldekode, forvandla til den svært populære versjonen av Firefox.

I dag held Mozilla fram rørsla si mot eit betre internett med millionar av aktive community-medlemmar over heile verda, som tek til orde for etisk teknikk, pålitleg AI og produserer personvernbaserte produkt som gjev meir makt til folket.