Raskast til no.

Med dobbel fart, innebygd personvern og Mozilla som utviklar, er nye Firefox den beste måten å surfe på.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Vi gjer internett sikrare, sunnare og raskare for godt.

Mozilla er den ideelle organisasjonen bak Firefox, den opphavlege alternative nettlesaren. Vi lagar produkt og retningslinjer slik at Internett tener folk, ikkje profitt.

Påverknaden vår

Når du brukar Firefox hjelper du Mozilla med å kjempe mot desinformajon på nettet, fremje digitale ferdigheiter og å gjere kommentarfeltet meir menneskeleg. Les meir nedanfor om kva som hjelper til med å skape eit sunnare internett.

Nyskapingane våre

Med internett som plattform byggjer vi opne, nyskapande teknologiar som gjev utviklarane mulegheiter til å arbeide fritt frå lukka, kommersielle økosystem, og skape snøggare og tryggare opplevingar på nettet for alle.