Surf raskare. For alltid.

Med dobbel fart, innebygd personvern og Mozilla som utviklar, er nye Firefox raskast til no.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Vi gjer internett sikrare, sunnare og raskare for godt.

Mozilla er den ideelle organisasjonen bak Firefox, den opphavlege alternative nettlesaren. Vi lagar produkt og retningslinjer slik at internett tenar menneske, ikkje profitt.

Påverknaden vår

Vi jobbar med å gjera nettet betre, ope og tilgjengeleg for alle, vi lærer andre om nettet, stiller til rådvelde ulike verktøy, og handlar på vegne av alle som ser på nettet som ein global, offentleg resurs.

Nyskapingane våre

Med internett som plattform byggjer vi opne, innovative teknologiar som gjev utviklarane mulegheiter til å arbeida fritt frå lukka, korporate økosystem, og skape snøggare og tryggare opplevingar på nettet for alle.