Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Les meir om prosjekta våre, produkta og prinsippa, alle saman utforma for å hjelpe deg med å ta kontroll over livet ditt på nettet, og oppdage alle moglegheitene som ligg i det.

Mozilla