Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Mozilla lagar nettlesarar, appar, kode og verktøy som set menneske over profitt.

Oppdraget vårt: Halde internett ope og tilgjengeleg for alle.

Les om oppdraget vårt

Føretak. Stifting. Ideell.

Mozilla set menneske over profiitt i alt vi seier, utviklar og gjer. Faktisk er hjartet i verksemda vår den ideelle stiftinga, Mozilla Foundation.

Les om Mozilla Foundation

Mozillas manifest

Prinsippa som vi skreiv i 1998 viser oss framleis vegen i dag. I 2018 laga vi eit tillegg som legg vekt på integrasjon, personvern og sikkerheit for alle på nettet.

Les manifestet vårt

Eit globalt oversyn

Vi har kontor over heile verda, noko som gjer at vi kan forstå internett ut i frå mange ulike kulturar og samanhengar.

San Francisco

2000 ikkje-tilsette gjestar besøkjer oss kvart år

Berlin

500 deltakarar kvart år i føredragsrekkja «Berlin speaker»

Toronto

800 flasker med iskaffi konsumert kvart år.