Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Samanlikning av Firefox-nettlesar med Opera

Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Firefox-nettlesar og Opera er to av dei tidlegaste nettlesarane på scenen som enno gir ut hyppige oppdateringar. Sjølv om Opera ikkje har nådd det same nivået av brukaradopsjon som Firefox eller Google Chrome, vert det halde ved lag ein relativt stabil og lojal base over ein vedvarande periode. I denne gjennomgangen samanliknar vi nettlesaren Opera med nettlesaren vår, Firefox, når det gjeld sikkerheit og personvern, nytte og portabilitet for å hjelpe deg med å velje kva for ein nettlesar som passar best for deg.

Sikkerheit og personvern

Sikkerheit og personvern Firefox Opera
Privat nettlesingsmodus Ja Ja
Blokkerer tredjeparts sporingsinfokapslar som standard Ja Ja
Blokkerer kryptoutvinningsskript Ja Ja
Blokkerer sosiale mediesporarar Ja Nei

Personvernerklæring for Opera manglar ei viss nøyaktigheit i å forklare kva for typar informasjon som er samla inn og korleis. Enkelte seksjonar oppgir at dei samlar inn namn på kontoinnehavarar, IP-adresser og søkjeord. Det som verkar forvirrande og bekymringsfullt er delen om internasjonale dataoverføringar. Når, kor ofte og kvifor dei treng å overføre dataa internasjonalt, vert ikkje forklart.

Personvernerklæringa for Firefox beskriv veldig ope kva for personopplysninger vi samlar inn. Det einaste sluttmålet er å gi deg meir kontroll over informasjonen du deler på nettet.

Når det gjeld den faktiske sikringa av personvernet i nettlesaren Opera, tilbyr han ein robust privat modus som lar deg surfe på Internett utan at nettlesaren sporar aktiviteten din. Sjølv i normal surfemodus kan du deaktivere enkelte datainnsamlingsfunksjonar ved å endre innstillingane for å aktivere annonseblokkeringa og tilpasse andre sikkerheitsfunksjonar.

Med den siste versjonen av Firefox er utvida sporingsesvern slått på som standard i normal nettlesingsmodus, slik at du ikkje treng å rote med innstillingane berre for å beskytte deg mot sporarar. Med utvida sporingsvern blokkerer Firefox aktivt tusenvis av tredjepartssporarar som prøver å følgje deg rundt om på nettet. Du får ein personleg tryggingsrapport som viser kor ofte Firefox blokkerte tredjeparts infokapslar, sporing via sosiale medium, fingeravtrykkverktøy og kryptoutvinnarar når du surfar på nettet.

Vi utviklar Firefox for folk som deg som er svært opptatt av personvern og sikkerheit. Derfor samlar vi inn så lite data om brukarar og er opne om korleis vi brukar denne informasjonen. Det er vanskeleg å seie korleis Opera fungerer frå eit personvernperspektiv. Sjølv om det er robuste personvernfunksjonar, er det uklart korleis dei samlar inn og deler dine data. Firefox gjer det han lovar når det gjeld personvern.

Last ned Firefox-nettlesar

Nytte

Nytte Firefox Opera
Blokkering av automatisk avspeling Ja Nei
Nettlesing med faner Ja Ja
Bokmerkehandterar Ja Ja
Fyller ut skjemaer automatisk Ja Ja
Innstillingar for søkjemotor Ja Ja
Tekst til tale Ja Nei
Lesemodus Ja Ja
Stavekontroll Ja Ja
Nett-utvidingar/tillegg Ja Ja
Skjermbildeverktøy i nettlesaren Ja Ja

Det er ingen tvil om at Opera er ein funksjonsrik nettlesar med eit reint brukargrensesnitt og gode tilpassingsmoglegheiter. Sidan Opera er basert på Chromium, kan han bruke dei fleste av dei omfattande Google Chrome store utvidelsesbiblioteka. Firefox tilbyr også eit stort utvidelsesbibliotek å sjå igjennom, men det er ikkje fullt så stort som Chrome sitt.

PÅ same måte som med Firefox, leverer Opera ei rullefaneoppleving, noko som betyr at når du opnar fleire faner enn det som passar på skjermen, rullar dei dei av skjermen i staden for å berre å krympe dei kontinuerleg ned. Både Firefox og Opera har eit skjermbildeverktøy som lar deg ta eit augneblinksbilde av skjermen eller delar av sida. Likevel kan du ikkje med Opera sitt verktøy lage eit svært skjermbilde av heile nettsida, berre den synlege delen.

Opera tilbyr mange skjulte verktøy i det enkle og tilpassbare grensesnittet. Til dømes er det innebygd støtte for meldingsappar som Facebook Messenger. Der er også ein nyheitslesar som samlar artiklar frå nettstadar og nyheitsbyrå etter eige val. Den parallelle funksjonen til dette i Firefox heiter Pocket. Pocket er ei gratis teneste for Firefox-kontobrukarar som gjer det enkelt å finne og lagre interessante artiklar og videoar frå heile nettet. I tillegg vert det tilrådd ulike artiklar som utvidar kunnskapsbasen din og blir sett saman av ekte, gjennomtenkte menneske.

Om ein samanliknar nytta er Opera og Firefox nære konkurrentar. Opera kan ha ein fordel her fordi han er kompatibel med og har tilgang til det enorme Chrome utvidingsbiblioteket. Ein viktig faktor å vurdere er det faktum at Opera er basert på Chromium, som er ein prosessor-svolten nettlesar med sitt RAM-forbruk som kan samanliknast med Chrome, som er kjend for sin høge CPU-bruk.

Last ned Firefox-nettlesar

Portabilitet

Portabilitet Firefox Opera
OS-tilgjengelegheit Ja Ja
Mobil OS-tilgjengelegheit Ja Ja
Synkroniserer med mobilen din Ja Ja
Passordhandtering Ja Ja
Hovudpassord Ja Ja

Både Firefox og Opera er kompatible på alle plattformer, inkludert Windows, macOS, Linux, Android og iOS. Brukarar av Firefox-kontoar kan enkelt synkronisere bokmerka, passorda, opne faner og surfehistorikken på alle innlogga einingar. Det same gjeld brukarar av Opera med ein konto. Likevel blokkerer mange nettstadar, spesielt gamle nettstadar som ikkje har blitt oppdaterte på mange år, den siste versjonen av Opera. Så dersom det er viktig å besøkje stadar som til dømes eksens gamle blogg, må du hugse at du kanskje ikkje kan få tilgang til enkelte av dei støvete hjørna av nettet dersom du brukar Opera.

I tillegg til den vanlege mobilappen har Opera to andre mobilversjonar av nettlesaren sin: Touch og Mini. Touch er lett på funksjonar, men han er utforma for å brukast medan du er på farten, med berre éi hand. Mini-versjonen tar sikte på å senke databruk og å auke fart på langsame tilkoplingar ved å nedgradere bilde og ta bort innhald. Vi tilbyr også ein ekstra, om enn eksperimentell versjon av Firefox-mobilappen vår, Firefox Preview, som fokuserer på fart og sikkerheit.

Dei fleste store nettlesarar i desse dagar, med unntak av Safari, fungerer saumlaust på tvers av plattformer og nettlesarar. Opera og Firefox er ikkje noko unntak med begge nettlesarane som gir framifrå portabilitet på alle einingar.

Last ned Firefox-nettlesar

Samla vurdring

Totalt sett er Opera ein solid nettlesar med eit reint grensesnitt og mange nyttige funksjonar. Likevel er det nokre alvorlege personvernomsyn, så vel som eit problem med å bruke mykje datakraft. Sjølv om Opera tilbyr enkelte verkeleg gode brukarvennlege funksjonar, meiner vi at Firefox enno er ein overlegen nettlesar, basert på yting og ei open haldning for personvernet til brukaren og streng personvernsikring.

Samanlikninga her vart gjort med standardinnstillingar, og på tvers av følgjande nettlesarversjonar:
Firefox (81) | Opera (67)
Denne sida vert oppdatert kvartalsvis for å spegle av dei nyaste versjonane, og speglar kanskje ikke alltid av dei siste oppdateringane.