Firefox-nettlesar

Få automatisk personvern på mobilen

Superrask. Privat som standard. Blokkerer 2000+ sporfølgjarar på nettet.

Få Firefox for mobil

Skann QR-koden for å kome i gang

Skann QR-koden for å få Firefox på mobil

Blokker sporfølgjarar på nettet og invaderande annonsar

Personvernsikring som standard

Legg ikkje att spor med Privat nettlesingsmodus. Når du avsluttar, vert historikken og informasjonskapslane dine sletta.

Stopp selskap frå å følgje deg

Hald deg borte frå radaren deira med Firefox sporingsvern

Berre Android
Gjer Android til din eigen

Tilpass Firefox-mobilnettlesaren din med utvidingar.

Berre Android
Finn det fort med eit smart søkjefelt

Firefox føreser behova dine med smarte søkjeforslag og rask tilgang til nettstadane du besøkjer mest.

Firefox-nettlesar

Personvernet du fortener. Farta du treng.

Få Firefox for mobil

Skann QR-koden for å kome i gang

Skann QR-koden for å få Firefox på mobil