Budźće dobrowólnik pola Mozilla!

  • 10.554 aktiwnych Mozillačanow swětodaloko
  • 43 předstejacych podawkow wokoło zemjekule
  • 87 rěčow na kóždym kontinenće, z přiběracej tendencu

#IAmAMozillian

Witajće, sym Faye, Mozillačanka na Filipinach

W lěće 2011 sym so na swojim prěnim městnym podawku Mozilla wobdźělił a sym so wot wšěch wobdźiwajomnych ludźi, korychž sym zetkał a zeznał, inspirował, wjace činić. A nětko sym nawoda filipinskeho zhromadźenstwa Mozilla.

Tuchwilu pomham z:

  • Webmaker
  • WoMoz
  • Firefox - Studentscy wulkopósłancy
  • Tworenje zhromadźenstwa

Moja pasija je organizowanje lokalnych zhromadźenstwowych podawkow za WebMaker a WoMoz (Žony w Mozilla), hdźež móžu druhich kubłać a jim pomhać, jich znajomosće a kmanosće wuwiwać. Pomham tež při programje studentskich wulkopósłancow Firefox a tworjenju zhromadźenstwa.

Za mnje jako Mozillačan je globalne zhromadźenstwo najlubše. Wobhladuju nas jako "swójbu", hdźež jedyn druheho zjawnje akceptuje a směmy naše mysle wuprajić, hdyž hromadźe dźěłamy.

Zetkajće so z wjace Mozillačanami

Wobstarajće sej aktualizacije zhromadźenstwa (jendźelsce)