Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Wutworjamy nowy internet

Naša misija je, zawěsćić, zo internet je globalna zjawna resursa, kotraž je za wšěch wotewrjena a přistupna. Internet, kotryž ludźi woprawdźe na prěnje městno staja, hdźež jednotliwcy móža swójske dožiwjenje wuhotować a su społnomócnjeni, wěsći a njewotwisni.

Pola Mozilla smy globalne zhromadźenstwo technologow, myslerjow a tworićelow, kotřiž hromadźe dźěłaja, zo by internet žiwy a přistupny wostał, tak zo ludźo móža informowani sobuskatkowacy a tworićeljo weba być. Wěrimy, zo tutón akt čłowjeskeje kooperacije na wotewrjenej platformje je bytostny za indiwidualny róst a naš zhromadny přichod.

Čitajće manifest Mozilla, zo byšće wjace wo hódnotach a principach zhonił, kotrež nam při spjelnjenju našeje misije wjedu.

Wobhladajće sej widejo horjeka, zo byšće wjace wo tym zhonił, štóž smy, zwotkelž přińdźemy a kak web za was polěpšujemy.
 • Čińće sobu

  Móžnosće za dobrowólnikow na wšelakich polach

 • Stawizny

  Zwotkelž přińdźemy a kak smy so tam dóstali, hdźež smy

 • Forumy

  Temy wopřijimaja podpěru, produkty a technologije

 • Wjedźenje

  Naša struktura, organizacija a šěrše zhromadźenstwo Mozilla