Wutworjamy nowy internet

Naša misija je, zawěsćić, zo internet je globalna zjawna resursa, kotraž je za wšěch wotewrjena a přistupna. Internet, kotryž ludźi woprawdźe na prěnje městno staja, hdźež jednotliwcy móža swójske dožiwjenje wuhotować a su społnomócnjeni, wěsći a njewotwisni.

Pola Mozilla smy globalne zhromadźenstwo technologow, myslerjow a tworićelow, kotřiž hromadźe dźěłaja, zo by internet žiwy a přistupny wostał, tak zo ludźo móža informowani sobuskatkowacy a tworićeljo weba być. Wěrimy, zo tutón akt čłowjeskeje kooperacije na wotewrjenej platformje je bytostny za indiwidualny róst a naš zhromadny přichod.

Čitajće manifest Mozilla, zo byšće wjace wo hódnotach a principach zhonił, kotrež nam při spjelnjenju našeje misije wjedu.

Wobhladajće sej widejo horjeka, zo byšće wjace wo tym zhonił, štóž smy, zwotkelž přińdźemy a kak web za was polěpšujemy.
 • Čińće sobu

  Móžnosće za dobrowólnikow na wšelakich polach

 • Stawizny

  Zwotkelž přińdźemy a kak smy so tam dóstali, hdźež smy

 • Forumy

  Temy wopřijimaja podpěru, produkty a technologije

 • Wjedźenje

  Naša struktura, organizacija a šěrše zhromadźenstwo Mozilla