Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Wuspěšny! Firefox jo něnto waš standardny wobglědowak.

Źěkujomy se, až sćo Firefox wubrał

Zda se, až tuchylu druhi wobhlšdowak wužywaśo. Pśeznańśo se, až sćo ześěgnuł Firefox na swój rěd.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Sćo to skóro docynił. Nastajśo jadnorje Firefox ako standardny wobglědowak we woknje nastajenjow.

Maśo problemy pśi nastajenju swójogo standardnego wobglědowaka?

How jo wšykno, což musyśo wó nastajanju swójogo standardnego wobglědowaka na rědach Android wěźeś.

How jo wšykno, což musyśo wó nastajanju swójogo standardnego wobglědowaka na rědach iOS wěźeś.

Sćo wšykno docynił.