Wuspěšny! Firefox jo něnto waš standardny wobglědowak.

Źěkujomy se, až sćo Firefox wubrał

Sćo to skóro docynił. Nastajśo jadnorje Firefox ako standardny wobglědowak we woknje nastajenjow.

Maśo problemy pśi nastajenju swójogo standardnego wobglědowaka?

How jo wšykno, což musyśo wó nastajanju swójogo standardnego wobglědowaka na rědach Android wěźeś.

How jo wšykno, což musyśo wó nastajanju swójogo standardnego wobglědowaka na rědach iOS wěźeś.

Sćo wšykno docynił.