Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Pśizjawiś

Zapódajśo how swóju e-mailowu adresu, aby zachopił.

Gaž pókšacujośo, zwólijośo do wužywańskich wuměnjenjow a powěźeńki priwatnosći.

Maśo južo Konto Mozilla. Glukužycenje!

Zastojśo swójo konto

Mozilla account

Pśizjawśo pla wašogo Konto Mozilla, aby:

Firefox Browser

Mozilla Monitor

  • Dostańśo e-mailowe warnowanja, gaž se waše informacije w znatej datowej źěrje zjawiju

firefox-accounts-firefox-relay

  • Šćitajśo swóju identitu z wěstym telefonowym a e-mailowym maskěrowanim

Mozilla VPN

  • Koděrujśo swóju seśowu aktiwitu a schowajśo swóju IP-adresu
  • Waše seśowe daty nigda njeprotokolěrujomy, njeslědujomy abo njeźělimy

Pocket

  • Składujśo nastawki z interneta
  • Cytajśo na śichem, priwatnym městnje

Pśinjasćo wykno na kuždy rěd - wšojadno kótary źěłowy system wužywaśo.