Firefox Browser

Wobstarajśo se awtomatisku priwatnosć na swójom mobilnem rěźe

Supermalsny. Priwatny pó standarźe. Blokěrujo wěcej ako 2000 pśeslědowakow online.

Wobstarajśo se mobilny Firefox

Skannujśo QR-kod, aby zachopił

Skannujśo QR-kod, aby se Firefox za mobilny rěd wobstarał

Blokěrujśo pśeslědowaki a gramne wabjenje online

Šćit priwatnosći pó standarźe

Njezawóstajajśo žedne slědy z priwatnym modusom. Gaž wobglědowak zacynjaśo, se waša historija a waše cookije wulašuju.

Zajźujśo pśedewześam, aby wam slědowali

Wóstańśo ze slědowańskim šćitom Firefox zwenka jich bliskosći

Jano Android
Pśiměŕśo se Android

Pśiměŕśo swój mobilny wobglědowak Firefox z rozšyrjenjami.

Jano Android
Pytajśo malsnjej z inteligentneju pytańskeju rědku

Firefox waše pótrěbnosći z inteligentnymi pytańskimi naraźenjami a malsnym pśistupom k sedłam do togo wiźi, ku kótarymž se nejcesćej woglědujośo.

Firefox Browser

Priwatnosć, kótaruž se zasłužyjośo. Malsnosć, kótaruž trjebaśo.

Wobstarajśo se mobilny Firefox

Skannujśo QR-kod, aby zachopił

Skannujśo QR-kod, aby se Firefox za mobilny rěd wobstarał