Firefox Focus

Pori symudol preifat

Firefox Focus yw eich porwr preifatrwydd pwrpasol gyda diogelwch rhag tracio awtomatig a rhwystro hysbysebion. Gyda Focus, mae eich tudalennau'n llwytho'n gyflymach ac mae'ch data'n aros yn breifat.

Mae Firefox Focus ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android.

Cael Firefox Focus

Sganiwch y cod QR i gychwyn

Sganiwch y cod QR i gael Firefox Focus

Dilëwch eich hanes

Dilëwch eich hanes, cyfrineiriau a chwcis yn hawdd, felly nid yw hysbysebion diangen yn eich dilyn o gwmpas ar-lein. Tapiwch y botwm dileu ar y maes chwilio ac mae wedi mynd.

Ewch â'r modd preifat i'r lefel nesaf

Nid yw “pori preifat” ar y mwyafrif o borwyr yn breifat iawn. Mae Firefox Focus yn fwy preifat drwy ragosodiad ac yn cael ei gefnogi gan Mozilla, y corff dim-er-elw sy'n brwydro dros eich hawliau ar y we.

Diogelwch rhag Tracio

Mae Firefox Focus yn rhwystro ystod eang o dracwyr cyffredin fel rhagosodiad gan gynnwys tracwyr cymdeithasol a'r rhai gludiog hynny sy'n dod o bethau fel hysbysebion Facebook.

Rhwystro hysbysebion

Mae Focus yn rhwystro hysbysebion sy'n ceisio'ch tracio ar draws tudfalennau gwe - does dim angen ychwanegiadau nac estyniadau ychwanegol. Gyda llai o hysbysebion, rydych chi'n cael gwell cyflymder llwytho tudalen, sy'n golygu eich bod chi'n cyrraedd y pethau rydych chi eu heisiau yn gynt o lawer.

Gweld y cyfan yn gyflymach

Mae Focus yn dileu tracwyr ac yn galluogi rhwystrwyr hysbysebion, felly mae angen llai o ddata ar y tudalennau rydych chi'n edrych arnyn nhw ac yn llwytho'n gynt o lawer. Hefyd, piniwch hyd at bedwar llwybr byr ar eich sgrin cartref a chyrraedd eich hoff wefan yn gynt heb deipio dim.

Gwnaed gan Mozilla

Rydym yn credu y dylai pawb reoli eu bywydau ar-lein. Dyna beth rydyn ni wedi bod yn ymladd drosto ers 1998.