Mynd eich ffordd eich hun gyda Firefox symudol

Mae Firefox symudol yn addasu i'ch ffordd chi ac yn ei gwneud hi'n haws nag erioed i weld eich holl dabiau agored, chwilio'r gorffennol a'ch hoff wefannau.

Firefox Android

Yn hynod gyfaddasadwy, preifat a diogel, mae Firefox Android yn borwr cyflym iawn na fydd byth yn eich gadael chi lawr.

Llwytho i Lawr

Dysgu rhagor

Firefox iOS

Cael Diogelwch Uwch rhag Tracio a a gwneud Firefox eich prif borwr parhaol ar eich iPhone a iPad.

Llwytho i Lawr

Dysgu rhagor

Firefox Focus

Ydych chi'n chwilio am borwr symudol cyflym, chwim gyda nodweddion preifatrwydd uchel iawn? Mae Firefox Focus yn dileu eich holl hanes pori yn awtomatig o'r eiliad y byddwch chi'n agor eich porwr i'r eiliad y byddwch chi'n ei gau.

Dysgu rhagor

Cymharu Porwyr Symudol

Gweld sut mae Firefox yn cymharu â phorwyr poblogaidd eraill pan ddaw at y tri mawr: preifatrwydd, nodweddion a chydweddu.

Cymharu

browsers-mobile-see-how-firefox-for-desktop-compare

Gweld sut mae Firefox ar gyfer y bwrdd gwaith yn cymharu â saith porwr arall.

Cymharu