Rhoi prawf ar y dyfodol.

Byddwch ymhlith y cyntaf i archwilio fersiynau'r dyfodol o Firefox bwrdd gwaith, Android a iOS.

Beta

Rhowch brawf ar nodweddion diweddaraf Android, cyn eu bod yn cael eu ryddhau i weddill y byd.

Mae Beta yn blatfform profi a datblygu ansad. Drwy ragosodiad mae Beta'n anfon data i Mozilla — ac weithiau i'n partneriaid — i'n cynorthwyo i drin problemau a phrofi syniadau. Gweld beth sy'n caei ei rannu.

Anfonwch adborth fel bo modd i ni wella perfformiad a swyddogaethau mewn amgylchedd sefydlog.

Nightly

Archwilio ar nodweddion newydd Android yn ystod eu camau cyntaf. Mwynhewch ar eich menter eich hun.

Mae Nightly yn blatfform profi a datblygu ansad. Drwy ragosodiad mae Nightly'n anfon data i Mozilla — ac weithiau i'n partneriaid — i'n cynorthwyo i drin problemau a phrofi syniadau. Gweld beth sy'n caei ei rannu.