Llwytho Firefox i Lawr

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar Windows 8.1 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar macOS 10.14 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Hysbysiad Preifatrwydd Firefox

Mae Mozilla yn creu porwyr, apiau, cod ac offer sy'n gosod pobl cyn elw.

Ein cenhadaeth: Cadw'r rhyngrwyd yn agored ac yn hygyrch i bawb.

Darllenwch ein Cenhadaeth

Corfforaeth. Sefydliad. Nid-er-elw.

Mae Mozilla yn rhoi pobl o flaen elw ym mhopeth rydym yn ei ddweud, ei adeiladu a'i wneud. Yn wir, mae sefydliad nid-er-elw wrth wraidd ein menter.

Dysgu am y Mozilla Foundation

Maniffesto Mozilla

Mae'r egwyddorion a ysgrifennwyd gennym ym 1998 yn dal i'n harwain ni heddiw. Ac yn 2018, gwnaethom greu atodiad i bwysleisio cynhwysiant, preifatrwydd a diogelwch i bawb ar-lein.

Darllenwch ein Maniffesto

Golwg Fyd-eang

Gyda swyddfeydd ledled y byd, rydym yn ystyried y rhyngrwyd o safbwynt ddiwylliannau a chyd-destunau lluosog.

San Francisco

2000 o westeion nad ydynt yn gyflogedig yn cael eu croesawu bob blwyddyn

Berlin

500 yn mynychu cyfres siaradwyr Berlin yn flynyddol

Toronto

800 o boteli o goffi bragu oer yn cael eu hyfed bob blwyddyn.