Llwytho Firefox i Lawr

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar Windows 8.1 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar macOS 10.14 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Hysbysiad Preifatrwydd Firefox

Am y wefan hon

Mae'r wefan www.mozilla.org wedi bod ar-lein ers dros ddau ddegawd. Mae hynny ers cyfnod y dinosoriaid mewn blynyddoedd rhyngrwyd. O'r herwydd, mae www.mozilla.org yn gonglfaen i'r we, gyda gwreiddiau'n ddwfn yn y mudiad cod agored a welodd creu Mozilla.

Heddiw, dyma'r wefan lle mae pobl yn dod i lwytho Firefox i lawr, rhowch gynnig ar Mozilla VPN, a dysgwch ragor am ac am Mozilla. Gallwch hefyd ddarganfod ychydig o wyau Pasg ar y ffordd.

Fel llawer o'n cynnyrch, mae'r wefan hon hefyd yn gof agored:

Coloffon

Rhai projectau cod agored a ddefnyddiwyd i wneud y wefan hon:

  • Django y fframwaith gwe cefn, gyda Jinja ar gyfer templedu.
  • System ddylunio Protocol ar gyfer cydrannau pen blaen a brandio Mozilla.
  • System leoleiddio Fluent Mozilla ar gyfer cyfieithu.
  • Llawer o lyfrgelloedd a fframweithiau llai eraill, y gallwch ddod o hyd iddyn nhw yn ein storfa GitHub.

Hoffwn ddiolch i holl gyfranwyr Mozilla sydd wedi helpu i wneud y we yn lle gwell.