Y Firefox Newydd

Dyma Firefox Quantum.

Cyflym am byth.

Efallai nad yw eich system yn cwrdd â gofynion Firefox, ond mae modd i chi brofi un o'r rhain:

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn er mwyn gosod Firefox.

Preifatrwydd Firefox

Beth sy'n newydd?

 • Peiriant newydd pwerus sydd wedi ei adeiladu ar gyfer perfformiad cyflym iawn.
 • Llwytho tudalen gwell a chynt sy'n defnyddio llai o gof cyfrifiadurol.
 • Dylunio hardd a nodweddion campus ar gyfer pori deallus.

“Faster and even more minimalist, Firefox Quantum makes Chrome look old.” — (Digital Trends)

Llun sgrin o'r dudalen tab newydd Firefox ar ei newydd wedd.

Nawr 2x yn gynt

Peiriant porwr pwerus eithriadol? Cywir. Llai o amser yn aros i dudalennau lwytho? Cywir. Mae Firefox Quantum ddwywaith yn gynt nag oedd Firefox o'r blaen.

30% yn ysgafnach na Chrome

Mae defnyddio llai o gof yn golygu mwy o le i'ch cyfrifiadur redeg yn llyfn. Bydd eich rhaglenni eraill yn diolch i chi.

Pori llyfn

P'un ai rydych wedi agor 10 neu 1000, mae newid rhwng tabiau yn gynt nag erioed gyda pheiriant newydd ymatebol Firefox.

Llun sgrin o Firefox yn dangos nifer fawr o dabiau a ffenestri ar agor ac yn rhedeg ar yr un pryd.

Newidiwch o Chrome i Firefox mewn ychydig funudau

Mae newid o Firefox yn sydyn, hawdd a diogel. Bydd Firefox yn mewnforio eich nodau tudalen, awto lenwi, cyfrineiriau a dewisiadau o Chrome.

Pori Preifat o Ddifrif

Y modd pori preifat mwyaf pwerus gyda diogelwch rhag tracio ychwanegol.

 • Pori Preifat

  Mae Firefox yn rhwystro tracwyr ar-lein tra'ch bod chi'n pori, ac yn anghofio eich hanes ar ôl i chi orffen.

 • Diogelwch rhag Tracio

  Mae gan rhai hysbysebion dracwyr cudd sy'n eich dilyn ar-lein. Digywilydd. Ie, gwir. Dyna pam mae ein peiriant pwerus yn eu hatal.

 • Llwytho Tudalennau Cyflym

  Drwy rwystro rhai hysbysebion a sgriptiau sy'n fwrn ar bori, mae tudalennau'n llwytho hyd at 44 % yn gynt. Dyna beth yw mantais.

Nodweddion Firefox Quantum

Screenshots

Symleiddio lluniau sgrin. Cymrwch rhai a'u rhannu yn uniongyrchol o Firefox. Mae hynny'n golygu dim rhagor o chwilio am enwau ffeil rhyfedd ar eich cyfrifiadur.

Pocket

Wedi ei osod ar eich bar offer, dyma'r teclyn cadw ar gyfer nes ymlaen perffaith. Darllenwch eich erthyglau, fideos a thudalennau ar draws unrhyw ddyfais.

Gemau a Rhithwirionedd

Wedi ei greu ar gyfer chwarae gemau'r genhedlaeth nesaf, mae gan Firefox gefnogaeth fewnol ar gyfer WASM a WebVR. Does dim angen gosod dim byd arall!

Llyfrgell

Arbedwch amser! Cadwch eich holl hoff gynnwys yn Pocket - nodau tudalen, hanes pori, lluniau sgrin a llwythi.

Nodweddion Cyfaddasu

 • Estyniadau

  Cyfaddaswch Firefox gyda miloedd o estyniadau fel LastPass, uBlock Origin, Evernote a mwy.

 • Themâu

  Addaswch Firefox i'ch ffordd chi o wneud pethau! Dewiswch olwg newydd o'n catalog themâu neu greu un eich hun.

 • Bar Offer

  Gwnewch Firefox yn gysurus i chi. Gallwch lusgo a gollwng nodweddion i ac o'ch bar offer ar gyfer defnydd hawdd.

Cydweddwch eich holl ddyfeisiau gyda Chyfrif Firefox

Cymrwch eich preifatrwydd, cyfrineiriau nodau tudalen gyda chi lle bynnag fyddwch yn mynd.

Delwedd Gif wedi ei rhannu o'r bwrdd gwaith i symudol gan ddefnyddio nodwedd Send Tab.

Pori er lles

Mae Firefox yn cael ei wneud gan Mozilla, pencampwyr dim-er-elw rhyngrwyd iach. Mae Mozilla hefyd yn mynd i'r afael â materion fel preifatrwydd, gwybodaeth camarweiniol a throlio drwy fuddsoddi mewn cymrodoriaethau, ymgyrchoedd a thechnolegau newydd.wedi eu cynllunio i wneud y rhyngrwyd yn iachach.

Y Firefox Newydd

Dyma Firefox Quantum.

Cyflym am byth.