Y Firefox Newydd

Dyma Firefox Quantum.

Cyflym am byth.

Efallai nad yw eich system yn cwrdd â gofynion Firefox, ond mae modd i chi brofi un o'r rhain:

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn er mwyn gosod Firefox.

Preifatrwydd Firefox

Beth sy'n newydd?

 • Peiriant newydd pwerus sydd wedi ei adeiladu ar gyfer perfformiad cyflym iawn.
 • Llwytho tudalen gwell a chynt sy'n defnyddio llai o gof cyfrifiadurol.
 • Dylunio hardd a nodweddion campus ar gyfer pori deallus.

“Faster and even more minimalist, Firefox Quantum makes Chrome look old.” — (Digital Trends)

Llun sgrin o'r dudalen tab newydd Firefox ar ei newydd wedd.

Nawr 2x yn gynt

Peiriant porwr pwerus eithriadol? Cywir. Llai o amser yn aros i dudalennau lwytho? Cywir. Mae Firefox Quantum ddwywaith yn gynt nag oedd Firefox o'r blaen.

30% yn ysgafnach na Chrome

Mae defnyddio llai o gof yn golygu mwy o le i'ch cyfrifiadur redeg yn llyfn. Bydd eich rhaglenni eraill yn diolch i chi.

Pori llyfn

P'un ai rydych wedi agor 10 neu 1000, mae newid rhwng tabiau yn gynt nag erioed gyda pheiriant newydd ymatebol Firefox.

Llun sgrin o Firefox yn dangos nifer fawr o dabiau a ffenestri ar agor ac yn rhedeg ar yr un pryd.

Newidiwch o Chrome i Firefox mewn ychydig funudau

Mae newid o Firefox yn sydyn, hawdd a diogel. Bydd Firefox yn mewnforio eich nodau tudalen, awto lenwi, cyfrineiriau a dewisiadau o Chrome.

Dysgu rhagor

Pori Preifat o Ddifrif

Y modd pori preifat mwyaf pwerus gyda diogelwch rhag tracio ychwanegol.

 • Pori Preifat

  Mae Firefox yn rhwystro tracwyr ar-lein tra'ch bod chi'n pori, ac yn anghofio eich hanes ar ôl i chi orffen.

 • Diogelwch rhag Tracio

  Mae gan rhai hysbysebion dracwyr cudd sy'n eich dilyn ar-lein. Digywilydd. Ie, gwir. Dyna pam mae ein peiriant pwerus yn eu hatal.

 • Llwytho Tudalennau Cyflym

  Drwy rwystro rhai hysbysebion a sgriptiau sy'n fwrn ar bori, mae tudalennau'n llwytho hyd at 44 % yn gynt. Dyna beth yw mantais.

Nodweddion Firefox Quantum

Screenshots

Symleiddio lluniau sgrin. Cymrwch rhai a'u rhannu yn uniongyrchol o Firefox. Mae hynny'n golygu dim rhagor o chwilio am enwau ffeil rhyfedd ar eich cyfrifiadur.

Pocket

Wedi ei osod ar eich bar offer, dyma'r teclyn cadw ar gyfer nes ymlaen perffaith. Darllenwch eich erthyglau, fideos a thudalennau ar draws unrhyw ddyfais.

Gemau a Rhithwirionedd

Wedi ei greu ar gyfer chwarae gemau'r genhedlaeth nesaf, mae gan Firefox gefnogaeth fewnol ar gyfer WASM a WebVR. Does dim angen gosod dim byd arall!

Llyfrgell

Arbedwch amser! Cadwch eich holl hoff gynnwys yn Pocket - nodau tudalen, hanes pori, lluniau sgrin a llwythi.

Nodweddion Cyfaddasu

 • Estyniadau

  Cyfaddaswch Firefox gyda miloedd o estyniadau fel LastPass, uBlock Origin, Evernote a mwy.

 • Themâu

  Addaswch Firefox i'ch ffordd chi o wneud pethau! Dewiswch olwg newydd o'n catalog themâu neu greu un eich hun.

 • Bar Offer

  Gwnewch Firefox yn gysurus i chi. Gallwch lusgo a gollwng nodweddion i ac o'ch bar offer ar gyfer defnydd hawdd.

Cydweddwch eich dyfeisiau

Cewch fynediad hawdd i'ch cyfrineiriau, nodau tudalen a mwy. Hefyd, defnyddiwch ein nodwedd Send Tab i rannu eich tabiau agored rhwng y bwrdd gwaith, symudol a thabled.

Delwedd Gif wedi ei rhannu o'r bwrdd gwaith i symudol gan ddefnyddio nodwedd Send Tab.

Pori er lles

Mae Firefox yn cael ei wneud gan Mozilla, pencampwyr dim-er-elw rhyngrwyd iach. Mae Mozilla hefyd yn mynd i'r afael â materion fel preifatrwydd, gwybodaeth camarweiniol a throlio drwy fuddsoddi mewn cymrodoriaethau, ymgyrchoedd a thechnolegau newydd.wedi eu cynllunio i wneud y rhyngrwyd yn iachach.

Y Firefox Newydd

Dyma Firefox Quantum.

Cyflym am byth.