Llwytho Firefox i Lawr

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar Windows 8.1 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar macOS 10.14 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Hysbysiad Preifatrwydd Firefox

Atodiad Maniffesto Mozilla

Addewid ar Gyfer Rhyngrwyd Iach

Rhyngrwyd byd-eang, agored yw'r adnodd mwyaf pwerus o gyfathrebu a chydweithredu rydym wedi ei weld erioed. Mae'n ymgorffori rhai o'n gobeithion dyfnaf ar gyfer cynnydd dynol. Mae'n galluogi cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu, adeiladu ymdeimlad o ddynoliaeth gyffredin, a datrys y problemau dybryd sy'n wynebu pobl ym mhobman.

Dros y degawd diwethaf, rydym wedi gweld yr addewid hwn yn cael ei wireddu mewn llawer o ffyrdd. Rydym hefyd wedi gweld grym y rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio i chwyddo rhwygiadau, ysgogi trais, hybu atgasedd, a cham drin ffaith a realiti yn fwriadol. Rydym wedi dysgu y dylwn nodi'n fwy penodol at ein dyheadau ar gyfer y profiad dynol o'r rhyngrwyd. Rydym yn gwneud hynny nawr.

 1. Rydym yn ymrwymedig i ryngrwyd sy'n cynnwys holl bobloedd y byd — lle nad yw nodweddion demograffig person yn pennu eu mynediad ar-lein, eu cyfleoedd nag ansawdd eu profiad.
 2. Rydym yn ymroddedig i ryngrwyd sy'n hybu trafodaethau dinesig, urddas pobl a mynegiant unigolion.
 3. Rydym yn ymroddedig i ryngrwyd sy'n dyrchafu meddwl beirniadol, ymresymu rhesymedig, gwybodaeth wedi ei rannu a ffeithiau dilys.
 4. Rydym yn ymroddedig i rhyngrwyd sy'n hyrwyddo cydweithio rhwng cymunedau amrywiol yn gweithio gyda'i gilydd er lles cyffredinol.

Ein 10 Egwyddor

 1. Egwyddor 1

  Mae'r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywyd modern—yn elfen allweddol mewn addysg, cyfathrebu, cydweithredu, busnes, adloniant a chymdeithas yn gyffredinol.

 2. Egwyddor 2

  Mae'r rhyngrwyd yn adnodd cyhoeddus byd-eang y mae'n rhaid iddo aros yn agored a hygyrch.

 3. Egwyddor 3

  Rhaid i'r rhyngrwyd gyfoethogi bywydau unigolion.

 4. Egwyddor 4

  Mae diogelwch a phreifatrwydd unigolion ar y rhyngrwyd yn fater sylfaenol ac nid oes modd eu trin fel mater dewisol.

 5. Egwyddor 5

  Rhaid i unigolion gael y gallu i lunio'r rhyngrwyd a'u profiadau arno.

 6. Egwyddor 6

  Mae effeithiolrwydd y Rhyngrwyd fel adnodd cyhoeddus yn dibynnu ar y gallu i ryngweithredu (protocolau, fformatau data, cynnwys), arloesi a chyfranogiad datganoledig ledled y byd.

 7. Egwyddor 7

  Mae meddalwedd cod agored, rhydd ac am ddim yn hyrwyddo datblygiad y Rhyngrwyd fel adnodd cyhoeddus.

 8. Egwyddor 8

  Mae prosesau tryloyw cymunedol yn hyrwyddo cyfranogiad, atebolrwydd, ac ymddiriedaeth.

 9. Egwyddor 9

  Mae cyfranogiad masnachol yn natblygiad y rhyngrwyd yn dod â llawer o fuddion; mae cael cydbwysedd rhwng elw masnachol a budd cyhoeddus yn hanfodol.

 10. Egwyddor 10

  Mae cynyddu agweddau budd cyhoeddus y Rhyngrwyd yn nod pwysig, teilwng o'n hamser, sylw ac ymrwymiad.