Maniffesto Mozilla

Dyma'r egwyddorion sy'n arwain ein cenhadaeth i hyrwyddo bod yn agored, arloesedd a chyfle ar y We.

Ein 10 Egwyddor

01 Mae'r Rhyngrwyd yn rhan annatod o fywyd modern—yn elfen allweddol mewn addysg, cyfathrebu, cydweithredu, busnes, adloniant a chymdeithas yn gyffredinol.

02 Mae'r Rhyngrwyd yn adnodd cyhoeddus byd-eang y mae'n rhaid iddo aros yn agored ac yn hygyrch.

Dysgu rhagor

Does dim angen gwneud achos o blaid bod yn agored. Rhaid gwneud achos dros beidio bod yn agored.

Johnathan Nightingale, VP Firefox

03 Rhaid i'r Rhyngrwyd gyfoethogi bywydau bodau dynol unigol.

04 Mae diogelwch unigolion ar y Rhyngrwyd yn fater sylfaenol ac nid oes modd ei drin fel mater dewisol.

05 Rhaid i unigolion gael y gallu i lunio'r Rhyngrwyd a'u profiadau arno.

06 Mae effeithiolrwydd y Rhyngrwyd fel adnodd cyhoeddus yn dibynnu ar y gallu i ryngweithredu (protocolau, fformatau data, cynnwys), arloesi a chyfranogiad datganoledig ledled y byd.

07 Mae meddalwedd cod agored ac am ddim yn hyrwyddo datblygiad y Rhyngrwyd fel adnodd cyhoeddus.

08 Mae prosesau tryloyw cymunedol yn hyrwyddo cyfranogiad, atebolrwydd, ac ymddiriedaeth.

09 Mae cyfranogiad masnachol yn natblygiad y Rhyngrwyd yn dod â llawer o fuddion; mae cael cydbwysedd rhwng elw masnachol a budd cyhoeddus yn hanfodol.

10 Mae cynyddu agweddau budd cyhoeddus y Rhyngrwyd yn nod pwysig, teilwng o'n hamser, sylw ac ymrwymiad.

Dywedwch wrth eich ffrindiau

Dysgu rhagor am…