Facebook. Wedi ei gynhwyso'n dda. Cadwch gweddill eich bywyd i chi eich hun.

Estynnwch y Facebook Container Extension

Llwythwch Firefox i Lawr a defnyddiwch y Facebook Container Extension

Nid yw'r Facebook Container Extension ar gael ar gyfer dyfeisiau symudol.

Profwch Firefox Focus, y porwr preifat ar gyfer Android ac iOS.

Gosod eich amodau eich hunain

Mae Facebook yn gallu tracio bron y cyfan rydych yn ei wneud ar y we a'i glymu i'ch hunaniaeth Facebook chi. Os yw hynny'n ormod i chi, mae estyniad Facebook Container yn ynysu eich hunaniaeth i dab cynhwysydd ar wahân, gan ei gwneud yn anoddach i Facebook eich tracio chi ar y we y tu allan i Facebook.

Gosod a chyfyngu

Mae gosod yr estyniad yn hawdd ac unwaith mae wedi ei gychwyn, bydd yn agor Facebook mewn tab glas bob tro fyddwch yn ei ddefnyddio. Defnyddiwch a mwynhewch Facebook fel arfer. Bydd Facebook dal yn gallu anfon hysbysebion ac argymhellion atoch ar eu gwefan ond bydd yn llawer anoddach i Facebook i ddefnyddio yr hyn rydych yn ei wneud oddi ar Facebook i anfon hysbysebion a negeseuon eraill wedi eu targedu atoch chi.

Ynghylch Firefox a Mozilla

Rydym yn cael ein cefnogi gan Mozilla, y corff ddim-er-elw sy'n rhoi pobl cyn elw er mwyn rhoi mwy o rym i bawb ar-lein. Rydym wedi creu'r estyniad yma gan ein bod yn credu y dylech gael offer hawdd eu defnyddio i'ch helpu i reoli eich preifatrwydd a'ch diogelwch.

Porwch yn rhydd gyda Firefox heddiw.