Gwirfoddoli gyda Mozilla!

  • 10,554 Mozilliaid gweithgar ar draws y byd
  • 30 digwyddiadau o amgylch y byd
  • 87 cynnydd nifer yr ieithoedd, ar bob cyfandir

Ymuno â chymuned byd eang sy'n creu newid.

Gwirfoddoli am faint fynnwch chi. Neu gyn lleied.
Mae i fyny i chi.

Rhannwch eich sgiliau a chasglu
rhai newydd ar y daith.

Ymuno â ni

Gwirfoddoli gyda Mozilla…

mae'n fwy na chynnig help llaw. Mae'n cynnwys dysgu, cydweithio a rhannu sgiliau gyda chymuned fyd eang o Fozilliaid — codwyr, trefnwyr, gweithredwyr ac ati — sy'n helpu i siapio'r We, bob dydd.

Gweld ein cymuned ar waith

Sut mae Mozilliaid yn helpu pob dydd

Ymuno â chymuned byd eang sy'n creu newid.

Ymuno â ni

Ddim yn barod i ymuno eto?

Derbyn diweddariadau gan y gymuned (Saesneg)