Mae angen eich doniau ar gyfer gwell rhyngrwyd

Mae Mozilla yn sefydliad nid-er-elw sy'n gweithio i sicrhau bod y rhyngrwyd yn agored ac yn groesawgar i bawb. Mae angen eich help arnom ni. Trwy ymuno â'n cymuned, gallwch chi helpu i yrru arloesedd, gwella atebolrwydd ac ymddiriedaeth a gwneud y rhyngrwyd yn lle gwell i bawb.

Sut y gallwch chi gyfrannu…

Ein Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw sicrhau fod y rhyngrwyd yn adnodd cyhoeddus byd-eang, yn agored ac ar gael i bawb. Rhyngrwyd sy'n wir yn gosod pobl yn gyntaf, lle gall unigolion siapio'u profiadau eu hunain ac sydd wedi eu hymrymuso, yn ddiogel ac yn annibynnol.