Cyfreithiol

Diolch yn arbennig i bob un ohonoch sy'n helpu i adrodd ar gam-drin nodau masnach Mozilla, cymryd rhan mewn fforymau llywodraethu, rhoi adborth ar ein lleoleiddio a'n telerau cyfreithiol, a chyfrannu eich sgiliau at lwyddiant project Mozilla.

Amodau

Preifatrwydd a nodau masnach

Hysbysiadau meddalwedd y mae modd eu llwytho i lawr