Llwytho Firefox i Lawr

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar Windows 8.1 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar macOS 10.14 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Hysbysiad Preifatrwydd Firefox

Cyfreithiol

Diolch yn arbennig i bob un ohonoch sy'n helpu i adrodd ar gam-drin nodau masnach Mozilla, cymryd rhan mewn fforymau llywodraethu, rhoi adborth ar ein lleoleiddio a'n telerau cyfreithiol, a chyfrannu eich sgiliau at lwyddiant project Mozilla.

Amodau

Preifatrwydd a nodau masnach

Hysbysiadau meddalwedd y mae modd eu llwytho i lawr