Rhyngrwyd ar gyfer pobl,
nid elw.

Helo. Ni yw Mozilla, pleidwyr balch dim-er-elw y Rhyngrwyd, sy'n cynorthwyo i'w gadw'n iach, agored ac hygyrch i bawb.

Effaith

Rydym yn gweithio i gadw'r Rhyngrwyd yn iach, agored ac ar gael i bawb, yn dysgu llythrennedd y we, darparu offer ac yn eiriol ar ran pob unigolyn sy'n gwerthfawrogi'r Rhyngrwyd fel adnodd cyhoeddus byd-eang.

Arloesedd

Gan ddefnyddio'r we fel platfform, rydym yn adeiladu technolegau agored ac arloesol sy'n caniatáu i ddatblygwyr weithio'n rhydd o ecosystemau caeëdig corfforaethau gan greu profiadau gwe cynt a mwy diogel ar ein cyfer ni oll.

Ryddhewch eich Gwe

Ryddhewch y we a bydd eich meddwl yn dilyn.

Defnyddiwch Firefox Heddiw