Llwytho Firefox i Lawr

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar Windows 8.1 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar macOS 10.14 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Hysbysiad Preifatrwydd Firefox

Cenhadaeth rymus. Pŵer pobl.

Nid ydym yn gwmni technoleg arferol. Mae'r pethau rydyn ni'n eu creu yn rhoi pobl yn gyntaf a'u preifatrwydd dros elw. Rydym yn bodoli i wneud y rhyngrwyd yn lle iachach ac hapusach i bawb.

“Iechyd y rhyngrwyd a bywyd ar-lein yw pam rydyn ni’n bodoli.”

Mitchell Baker, Cadeirydd Gweithredol y Bwrdd, Mozilla Foundation

Mae Mozilla yn creu cynnyrch sy'n parchu preifatrwydd

“Mae Mozilla yn hyderus bod modd dangos i’r byd bod modd gwneud busnes gydag AI dibynadwy. Mae hynny’n cynnwys rhoi pethau fel hawliau dynol, diogelu data a thryloywder wrth wraidd y ffordd y mae’r systemau cymhleth hyn yn gweithio.”

Gwleidyddiaeth

Ymunwch â ni i lunio AI dibynadwy

Nid yw gwaith Mozilla gydag AI yn beth newydd - rydym wedi treulio blynyddoedd yn ariannu, adeiladu ac eirioli dros AI sy'n agored, yn deg ac wedi'i ddatblygu'n gyfrifol. Rydym yn canolbwyntio ar greu AI sy’n gwasanaethu’r bobl, yn blaenoriaethu tryloywder ac yn cefnogi lles y cyhoedd, nid agendâu corfforaethol.

Darllen rhagor

Felly, beth yw Mozilla?

Yn ei graidd, mae Mozilla yn sefydliad gweithredol sy'n cael ei arwain gan y Mozilla Foundation sy'n creu newid yn y byd trwy amrywiaeth o fentrau gan gynnwys Mozilla Corporation, MZLA, Mozilla Ventures a Mozilla AI. Sut ydyn ni'n wahanol? Oherwydd ein bod ni’n cael ein gyrru gan genhadaeth, mae’n golygu bod gennym ni’r rhyddid i wneud ein holl benderfyniadau yn seiliedig ar yr hyn sydd orau i’r rhyngrwyd ac i bawb ar-lein, nid yn seiliedig ar ofynion cyfranddalwyr — does gennym ni ddim o’r rheini.

Rhagor am y Mozilla Foundation

Ymunwch â'r frwydr dros rhyngrwyd iach

Eich llais. Eich cod. Eich syniadau. Mae yna filoedd o ffyrdd y gallwch chi gyfrannu at Mozilla.

Gwirfoddoli gyda Mozilla

Y tro hwnnw i ni roi ein cod ffynhonnell i ffwrdd…

Sefydlwyd project Mozilla yn San Francisco yn 1998, pan wnaeth porwr Netscape y penderfyniad radical i roi cod ei raglen i'r cyhoedd i adeiladu arno a'i wella. Bryd hynny, roedd gan un cwmni fonopoli llawn ar brofiad pobl o'r rhyngrwyd.

Yn y pen draw, trawsnewidiodd project cod agored Mozilla i'r fersiwn gyntaf hynod boblogaidd o Firefox.

Heddiw, mae Mozilla yn parhau â'i symudiad tuag at well rhyngrwyd gyda miliynau o aelodau gweithgar o'r gymuned ar draws y byd, gan eiriol dros dechnoleg foesegol, AI dibynadwy ac yn cynhyrchu cynnyrch sy'n blaenori preifatrwydd ac yn rhoi mwy o bŵer i'r bobl.