Ewch nôl at syniadau da - yn gynt

Cael y Firefox newydd

Rydym yn gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel, iach a chynt, am byth.

Mozilla yw'r corff ddim-am-elw y tu ôl i Firefox, y porwr arall gwreiddiol. Rydym yn creu cynnyrch a pholisi i gadw'r rhyngrwyd fel gwasanaeth i bobl, nid er mwyn elw.

Effaith

Pan fyddwch y defnyddio Firefox, rydych yn helpu Mozilla i frwydro yn erbyn gwybodaeth gamarweiniol ar-lein, dysgu sgiliau digidol a gwneud colofnau sylwadau’n fwy dynol. Darllenwch beth sy'n helpu i wneud rhyngrwyd mwy iach.

Arloesedd

Gan ddefnyddio'r we fel platfform, rydym yn adeiladu technolegau agored ac arloesol sy'n caniatáu i ddatblygwyr weithio'n rhydd o ecosystemau caeëdig corfforaethau gan greu profiadau gwe cynt a mwy diogel ar ein cyfer ni oll.

  • Estyniadau

    Personolwch Firefox gyda'ch hoff ychwanegiadau fel rheolwyr cyfrineiriau, rhwystrwyr hysbysebion a mwy.

  • Gyrfaoedd

    Dysgu am fanteision gweithio i Mozilla a gweld y swyddi gweigion sydd o amgylch y byd.

  • Angen cymorth?

    Cewch atebion i'ch cwestiynau am Firefox a holl gynnyrch Mozilla gan ein tîm cefnogi.