Tải trình duyệt Firefox mới nhất.

Và bắt đầu nhận được sự tôn trọng mà bạn xứng đáng với gia đình của chúng tôi về các sản phẩm đầu tiên.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox
  • Tham gia Firefox

    Kết nối với cả gia đình các sản phẩm tôn trọng, cộng với tất cả kiến thức bạn cần để bảo vệ bản thân trực tuyến.

  • Mang mật khẩu theo bên mình

    Firefox Lockwise cung cấp mật khẩu bạn lưu trong Firefox trên tất cả các thiết bị của bạn.

  • Bảo vệ sự riêng tư của bạn

    Duyệt web riêng tư xóa lịch sử của bạn để giữ bí mật với bất kỳ ai sử dụng máy tính của bạn.