Firefox: Bảo vệ nhiều hơn, lo lắng ít hơn.

Chúng tôi bị ám ảnh bởi việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chế độ duyệt web riêng tư Firefox mạnh hơn các trình duyệt khác.

Duyệt web không để lại dấu vết

Chia sẻ cũng là thể hiện sự quan tâm, nhưng đó nên bắt đầu từ bạn. Duyệt web riêng tư của Firefox tự động xóa thông tin trực tuyến của bạn như mật khẩu, cookie và lịch sử khỏi máy tính của bạn. Vì vậy, khi bạn đóng ra, bạn không để lại dấu vết.

Nắm bắt những trình theo dõi ẩn

Một số trang web và quảng cáo chèn các chương trình theo dõi ẩn nhằm thu thập thông tin duyệt web của bạn để lại sau khi bạn rời đi. Chỉ có chế độ duyệt web riêng tư của Firefox có thể bảo vệ bạn và ngăn chặn chúng một cách tự động.

Loại bỏ các trình theo dõi

Không chỉ thu thập thông tin, họ có thể giảm tốc độ duyệt web của bạn. Chỉ có duyệt web riêng tư của Firefox chặn quảng cáo với các trình theo dõi ẩn, do đó bạn có thể thoải mái hơn và duyệt tự do.