Firefox: Bảo vệ nhiều hơn, lo lắng ít hơn.

Chúng tôi bị ám ảnh bởi việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chế độ duyệt web riêng tư Firefox mạnh hơn các trình duyệt khác.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Duyệt web không để lại dấu vết

Chia sẻ cũng là thể hiện sự quan tâm, nhưng phải có sự đồng ý của bạn. Duyệt web riêng tư tự động xóa các thông tin trực tuyến như mật khẩu, cookie và lịch sử từ máy tính của bạn. Do đó khi bạn đóng trình duyệt, bạn sẽ không để lại dấu vết gì.

Nắm bắt những trình theo dõi ẩn

Một số trang web và quảng cáo chèn các chương trình theo dõi ẩn nhằm thu thập thông tin duyệt web của bạn để lại sau khi bạn rời đi. Chỉ có chế độ duyệt web riêng tư của Firefox có thể bảo vệ bạn và ngăn chặn chúng một cách tự động.

Loại bỏ các trình theo dõi

Không chỉ theo dõi và thu thập thông tin, chúng có thể làm giảm tốc độ duyệt web của bạn. Chỉ có chế độ duyệt web riêng tư mới khóa các quảng cáo mà có những trình theo dõi ẩn, do đó bạn có thể giải phóng trình duyệt của bạn.