Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Chế độ duyệt web riêng tư của Firefox

Nếu bạn dùng chung máy tính với người khác hoặc nếu bạn muốn giới hạn lượng dữ liệu mà các trang web có thể thu thập về bạn, bạn có thể sử dụng chế độ duyệt web riêng tư trong Firefox. Duyệt web riêng tư sẽ xóa các dấu vết kỹ thuật số bạn để lại khi duyệt trực tuyến — hãy nghĩ về chúng như những dấu chân xuyên qua rừng.

Duyệt web riêng tư làm được những gì?

Chế độ duyệt web riêng tư sẽ mở ra một cửa sổ trình duyệt mới. Khi bạn đóng nó, lịch sử duyệt web của bạn cho cửa sổ đó và mọi cookie theo dõi từ các trang web bạn đã truy cập sẽ bị xóa. Mẹo từ Firefox: Đừng quên đóng cửa sổ duyệt web riêng tư khi bạn đã hoàn tất!

Một cửa sổ trình duyệt Firefox ở chế độ duyệt web riêng tư.

Duyệt web riêng tư không làm được những gì

Chế độ duyệt web riêng tư sẽ không xóa bất kỳ dấu trang mới nào bạn tạo từ cửa sổ duyệt web riêng tư hoặc bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại hoặc virus. Nó cũng không ngăn các trang web bạn truy cập biết vị trí thực tế của bạn hoặc ngăn nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn ghi lại những gì bạn làm. Bạn cần một VPN đáng tin cậy cho điều đó.

So sánh chế độ duyệt web riêng tư của Firefox với chế độ ẩn danh của Chrome.