Nhận trình duyệt đặt quyền riêng tư của bạn lên hàng đầu — và luôn có

Nhận được sự riêng tư mà bạn xứng đáng. Trình chống theo dõi nâng cao tự động trong mọi trình duyệt Firefox.

Máy tính để bàn

Nghiêm túc duyệt web riêng tư. Firefox tự động chặn hơn 2000 trình theo dõi trực tuyến thu thập thông tin về những gì bạn làm trực tuyến.

Tải xuống cho máy tính để bàn

Tìm hiểu thêm

Di động

Mang cùng mức độ riêng tư — cộng với mật khẩu, lịch sử tìm kiếm, các thẻ đang mở và hơn thế nữa — bên bạn mọi lúc mọi nơi.

Tìm hiểu thêm

Enterprise

Nhận bảo vệ dữ liệu chưa từng có với các chu kỳ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của công ty bạn.

Gói Enterprise

Tìm hiểu thêm