Waše sćehnjenje dyrbjało so awtomatisce započeć. Njefunguje? Sćehńće znowa.

Nimale zdokonjany!
Wuwjedźće nětko instalowanski program, kotryž sće runje sćahnył.

Nimale zdokonjany!
Wočińće nětko dataju, kotruž sće runje sćahnył.

Nimale zdokonjany!
Dokónčće nětko instalaciju Firefox.

Waše sćehnjenje je so přetorhnyło. Ale wšitko zhubjene njeje.

Waše sćehnjenje je so přetorhnyło. Ale wšitko zhubjene njeje.

Maće problemy? Wobstarajće sej pomoc za swoju instalaciju.

Maće problemy? Wobstarajće sej pomoc za swoju instalaciju.

Maće problemy? Wobstarajće sej pomoc za swoju instalaciju.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu z tutych wersijow wupytać.