Cesto stajone pšašanja Firefox

Njeźiwajucy na to, lěc sćo pytał malsny wobglědowak abo za njewótwisneju technologiju pytaśo, kótaryž wašu priwatnosć šćita, namakajośo how mjazy toś tymi cesto stajonymi pšašanjami wótegrona na pšašanja nastupajucy Firefox.