Efallai nad yw eich system yn cwrdd â gofynion Firefox, ond mae modd i chi brofi un o'r rhain:

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn er mwyn gosod Firefox.

Preifatrwydd Firefox

Ein cenhadaeth yw sicrhau fod y Rhyngrwyd yn adnodd cyhoeddus byd-eang, yn agored ac ar gael i bawb. Rhyngrwyd sy'n wir yn gosod pobl yn gyntaf, lle gall unigolion siapio'u profiadau eu hunain ac sydd wedi eu hymrymuso, yn ddiogel ac yn annibynnol.

Yma yn Mozilla, rydym yn gymuned fyd-eang o dechnolegwyr, meddylwyr ac adeiladwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd i gadw'r Rhyngrwyd yn fyw a hygyrch, fel y gall pobl ledled y byd fod yn gyfranwyr gwybodus a chrewyr y We. Rydym yn credu fod y weithred hon o gydweithio dynol ar draws llwyfan agored yn hanfodol i dwf unigol a'n dyfodol ar y cyd.

Darllenwch Maniffesto Mozilla i dysgu rhagor am y gwerthoedd a'r egwyddorion sy'n ein harwain yn ein cenhadaeth.

Gwyliwch y fideo uchod am bwy rydym, o le rydym wedi dod a sut rydym yn gwneud y we'n well i chi.