Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Các nguyên tắc về dữ liệu riêng tư

Năm nguyên tắc sau trích trong Tuyên ngôn Mozilla và cho thấy cách chúng tôi:

 • phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • quản lý dữ liệu người dùng mà chúng tôi thu thập
 • lựa chọn và tương tác với các cộng sự
 • định hướng chính sách công cộng và các hoạt động bổ trợ của chúng tôi
 1. Không có gì bất ngờ

  Sử dụng và chia sẻ thông tin một cách minh bạch và có lợi cho người dùng.

 2. Kiểm soát người dùng

  Phát triển các sản phẩm và ủng hộ các ứng dụng tốt nhất giúp người dùng kiểm soát dữ liệu của họ và các trải nghiệm trực tuyến.

 3. Dữ liệu bị giới hạn

  Thu thập những gì chúng tôi cần, bỏ nhận dạng những nơi chúng tôi có thể và xóa khi không cần thiết.

 4. Các tùy chỉnh hợp lý

  Thiết kế chu đáo để cân bằng giữa sự an toàn và trải nghiệm của người dùng.

 5. Bảo vệ sâu

  Duy trì nhiều lớp điều khiển bảo mật và các hành vi, nhiều trong số đó có thể xác thực công khai.