Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Điều khoản & Quyền riêng tư của Firefox Monitor

1. Giới thiệu

Firefox Monitor là dịch vụ được cung cấp bởi Mozilla để quảng bá tính an toàn trên trực tuyến. Chúng tôi rất khuyến khích mọi người không dùng lại mật khẩu vì—nếu có bất kỳ tài khoản nào bị xâm nhập—thì hacker có thể truy cập các tài khoản khác bằng cách sử dụng cùng thông tin đăng nhập tài khoản. Vì thông tin đăng nhập tài khoản thường được dùng khi đăng ký các dịch vụ, chúng tôi nghĩ việc biết tài khoản nào bị xâm nhập khi dữ liệu vi phạm bị tiết lộ công khai là rất quan trọng.

2. Các tính năng

Bằng cách sử dụng địa chỉ email, bạn có thể thực hiện Quét Cơ bản trên website của chúng tôi hay đăng ký để nhận Báo cáo Đầy đủ, Cảnh báo Vi phạm và Các mẹo an toàn. * Quét Cơ bản: Các kết quả này sẽ hiển thị phần lớn các vi phạm công khai được biết đến. Đây không bao gồm “Các vi phạm nhạy cảm” (đây là dữ liệu của trẻ vị thành niên hay người tham gia các trang người lớn và hẹn hò) để bảo vệ quyền riêng tư cho các chủ tài khoản này. * Báo cáo Đầy đủ: Đây bao gồm một danh sách đầy đủ các xâm nhập được biết đến công khai, bao gồm Các vi phạm nhạy cảm. * Cảnh báo Vi phạm: Tính năng này sẽ thông báo cho bạn biết khi địa chỉ email của bạn xuất hiện trong vi phạm dữ liệu mới. * Các mẹo an toàn: Tính năng này sẽ thỉnh thoảng gửi cho bạn các mẹo an toàn trực tuyến từ Mozilla.

3. Trách nhiệm của bạn

Nếu nhận thức rằng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn đã bị xâm nhập, bạn nên cập nhật ngay mật khẩu và bất kỳ thông tin đăng nhập nào khác cho các tài khoản này, cũng như các dịch vụ khác bằng cách dùng cùng hay thông tin tài khoản tương tự. Trách nhiệm của bạn là bảo vệ các tài khoản trực tuyến của mình bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh và khác biệt, các câu hỏi bảo mật, xác thực hai yếu tố, trình quản lý mật khẩu và các biện pháp an toàn khác.

4. Quyền riêng tư

Khi Mozilla nhận thông tin từ bạn, Chính sách quyền riêng tư của Mozilla sẽ mô tả cách chúng tôi xử lý những thông tin đó. Đây là những điều bạn nên biết về Firefox Monitor:

  • Nếu bạn đăng ký, chúng tôi (và các nhà cung cấp email SalesForce và Amazon) sẽ nhận được địa chỉ email để liên hệ với bạn liên quan đến Dịch vụ Firefox Monitor mà có bao gồm Báo cáo Đầy đủ, Cảnh báo Vi phạm và Các mẹo an toàn. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ khi nào.
  • Dữ liệu tạo dựng nên Firefox Monitor được cung cấp bởi Have I Been Pwned?
  • Tìm hiểu thêm về cookie và phân tích của chúng tôi, cũng như cách bỏ tham gia.
  • Tìm hiểu thêm các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư cho địa chỉ email của bạn.

5. Quyền của bạn và chúng tôi

Điều khoản Websites và Liên lạc khi Sử dụng sẽ quản lý các website và email của Mozilla chúng tôi gửi, bao gồm cả của Firefox Monitor. Đây sẽ bao gồm bồi thường, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn về trách nhiệm pháp lý. Mặc dù Firefox Monitor và Have I Been Pwned?, nỗ lực để có dữ liệu mới nhật, chúng tôi không đảm bảo được rằng mình sẽ có bản ghi đầy đủ hay đúng lúc cho tất cả vi phạm dữ liệu công khai.