Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Tuyên ngôn Mozilla

Giới thiệu

Internet đang dần trở thành một phần quan trọng của cuộc sống chúng ta.

Dự án Mozilla là một cộng đồng toàn cầu bao gồm những người tin tưởng rằng tính mở, tính sáng tạo, và cơ hội là chìa khóa cho sức sống của Internet. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ 1998 để chắc chắn rằng Internet được phát triển theo cách thức làm lợi cho mọi người. Chúng tôi được biết tới nhờ tạo ra trình duyệt web Mozilla Firefox.

Dự án Mozilla tiếp cận dựa trên cộng đồng để tạo ra phần mềm nguồn mở tốt nhất cũng như phát triển hình thức mới của các hoạt động cộng tác. Chúng tôi tạo ra những cộng đồng để những người tham gia đưa ra những trải nghiệm Internet tốt hơn cho tất cả chúng ta.

Kết quả của những nỗ lực này là, chúng tôi đã chắt lọc một nhóm nguyên tắc mà chúng tôi tin là cấp thiết để Internet có thể tiếp tục làm lợi cho cộng đồng cũng như khía cạnh thương mại của cuộc sống. Chúng tôi đưa ra các nguyên tắc ở bên dưới.

Mục đích của Tuyên Ngôn là để:

 1. nêu rõ một tầm nhìn Internet mà người tham gia Mozilla muốn Mozilla Foundation theo đuổi;
 2. trao đổi với mọi người cho dù họ có hiểu biết kĩ thuật hay không;many
 3. làm cho những người đóng góp trong Mozilla tự hào về những gì chúng tôi đang làm và thúc đẩy chúng tôi tiếp tục; và
 4. cung cấp một khuôn mẫu cho cả những người khác để cùng nâng cao viễn cảnh Internet.

Những nguyên tắc này sẽ không tự đi vào cuộc sống. Mọi người là cần thiết để làm cho Internet cởi mở và có sự tham gia - mọi người hoạt động như những cá nhân, làm việc cùng nhau trong nhóm và dẫn dắt những người khác. Mozilla Foundation cam kết thúc đẩy các nguyên tắc đặt ra trong Sứ mệnh Mozilla. Chúng tôi mời những người khác tham gia với chúng tôi và làm cho Internet trở thành một nơi tốt hơn bao giờ hết cho mọi người.

Nguyên tắc

 1. Internet là một phần tích hợp trong cuộc sống hiện đại–một thành phần quan trọng trong giáo dục, liên lạc, hợp tác, kinh doanh, giải trí và xã hội tổng thể.
 2. Internet là một nguồn tài nguyên công cộng toàn cầu và phải luôn mở và dễ dàng truy cập.
 3. Internet phải làm giàu cho cuộc sống của mỗi con người.
 4. Sự an toàn và tính riêng tư của mỗi cá nhân trên Internet là chính yếu và không thể xem nhẹ.
 5. Mỗi cá nhân phải có khả năng thay đổi Internet và tạo ra các trải nghiệm của riêng họ trên Internet.
 6. Hiệu ứng của Internet với tư cách là tài nguyên công cộng dựa trên tính tương kết (giao thức, định dạng dữ liệu, nội dung), tính sáng tạo và sự tham gia toàn cầu.
 7. Phần mềm tự do nguồn mở thúc đẩy sự phát triển của Internet với tư cách là một tài nguyên công cộng.
 8. Các quy trình có tính trong suốt, dựa trên cộng đồng thúc đẩy sự tham gia, trách nhiệm và lòng tin.
 9. Sự tham gia có tính thương mại trong việc phát triển Internet mang đến nhiều lợi ích; sự cân bằng giữa lợi nhuận và lợi ích công cộng là quan trọng.
 10. Mở rộng khía cạnh lợi ích công cộng của Internet là một mục đích quan trọng, xứng đáng với thời gian, sự chú ý và cam kết.

Nâng cao Tuyên Ngôn Mozilla

Có nhiều cách khác nhau trong việc nâng cao các nguyên tắc của Tuyên Ngôn Mozilla. Chúng tôi hoan nghênh các hoạt động đa dạng, và tham gia vào sự sáng tạo mà những người tham gia trong Mozilla đã thể hiện trong các lĩnh vực khác của dự án. Đối với các cá nhân không tham gia trong dự án Mozilla, một cách cơ bản và hiệu quả để ủng hộ Tuyên Ngôn là sử dụng Mozilla Firefox và những sản phẩm hiện thân cho những nguyên tắc trong Tuyên Ngôn.

Lời hứa của Mozilla Foundation

Lời hứa của Mozilla Foundation để hỗ trợ Sứ mệnh Mozilla trong các hoạt động của nó. Cụ thể, chúng tôi sẽ:

 • xây dựng và kích hoạt công nghệ mã nguồn mở và các cộng đồng ủng hộ nguyên tắc của Tuyên Ngôn;
 • xây dựng và chuyển giao các sản phẩm người dùng tuyệt vời ủng hộ nguyên tắc của Tuyên Ngôn;
 • sử dụng tài sản của Mozilla (tài sản trí tuệ như là bản quyền và thương hiệu, cơ sở hạ tầng, quỹ, và danh tiếng) để giữ cho Internet là nền tảng mở;
 • quảng bá các kiểu mẫu trong việc tạo giá trị kinh tế cho các lợi ích công cộng; và
 • quảng bá các nguyên tắc Tuyên Ngôn Mozilla trong các bài diễn thuyết công cộng và nền công nghiệp Internet.

Một số hoạt động của tổ chức—hiện là việc tạo ra, phân phối và quảng bá các sản phẩm tiêu dùng—được tiến hành chủ yếu thông qua công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Mozilla Foundation, Mozilla Corporation.

Thư mời

Mozilla Foundation mời tất cả những người khác ủng hộ các nguyên tắc của Sứ mệnh Mozilla tham gia với chúng tôi và tìm ra những cách mới để biến tầm nhìn về Internet này thành hiện thực.