Shkarkoni Mozilla VPN

Me një pajtim, mund të shkarkoni Mozilla VPN në deri 5 pajisje.

Mozilla VPN offers safe and secure protection for all major operating systems.

VPN për Windows 10/11

Based on your current device

Windows 10/11 (vetëm për 64-bit)

Merrni Mozilla VPN

VPN për Mac

Based on your current device

Versioni 10.14 e sipër

Merrni Mozilla VPN

VPN për Linux

Based on your current device

Ubuntu 20.04 e sipër

Merrni Mozilla VPN

VPN për iOS

Based on your current device

Versioni 13.0 e sipër

 Merrni Mozilla VPN

VPN për Android

Based on your current device

Versioni 8.0 e sipër

 Merrni Mozilla VPN

Also available for: