Vullnetar te Mozilla!

  • 10 554 Moxillianë aktivë në mbarë botën
  • 21 veprimtari së afërmi kudo në botë
  • 87 gjuhë, që po shtohen, në çdo kontinent

Bëhuni pjesë e një bashkësie mbarëbotërore që po ndryshon rregullat e lojës.

Dilni vullnetar për aq sa doni. Shumë ose pak.
Krejtësisht në dorën tuaj.

Ndani me të tjerët aftësitë tuaja dhe fitoni
edhe ca të reja përgjatë udhës.

Përfshihuni

Vullnetarizmi me Mozilla-n…

është më shumë se të japësh një dorë. Bëhet fjalë për të mësuar, bashkëpunuar dhe ndarë aftësitë tuaja me një bashkësi mbarëbotërore Moxillianësh — programues, organizatorë, aktivistë dhe të tjerë — që japin çdo ditë ndihmesën e tyre për t’i dhënë formë Web-it.

Shiheni bashkësinë tonë në punë e sipër

Si ndihmojnë Moxillianët përditë

Bëhuni pjesë e një bashkësie mbarëbotërore që po ndryshon rregullat e lojës.

Përfshihuni

Jo ende gati për t’u hedhur?

Merrni përditësime bashkësie (Anglisht)