Talenti juaj duhet për një internet më të mirë

Mozilla është një ent jofitimprurës që punon për të siguruar që interneti të jetë i hapur dhe mirëpritës për të tërë. Dhe na duhet ndihma juaj. Duke u bërë pjesë e bashkësisë sonë, mund të ndihmoni të shpihet përpara novacioni, të thellohet përgjegjshmëria dhe besimi dhe interneti të bëhet një vend më i mirë për këdo.

Si mund të jepni ndihmëse…

Misioni Ynë

Misioni ynë është të sigurohet që interneti të jetë një burim publik global, i hapur dhe përdorshëm nga kushdo. Një internet që vërtet vë njerëzit mbi gjithçka, ku individët mund t’i japin formë punimit të tyre dhe janë të fuqizuar, të siguruar dhe të pavarur.