Vullnetar te Mozilla!

Bëhuni pjesë e një bashkësie mbarëbotërore që po ndryshon rregullat e lojës.

Përfshihuni

Vullnetarizmi me Mozilla-n…

është më shumë se të japësh një dorë. Bëhet fjalë për të mësuar, bashkëpunuar dhe ndarë aftësitë tuaja me një bashkësi mbarëbotërore Moxillianësh — programues, organizatorë, aktivistë dhe të tjerë — që japin çdo ditë ndihmesën e tyre për t’i dhënë formë Web-it.

Shiheni bashkësinë tonë në punë e sipër

Bëhuni pjesë e një bashkësie mbarëbotërore që po ndryshon rregullat e lojës.

Përfshihuni

Jo ende gati për t’u hedhur?

Ja dhe ca rrugë të tjera përmes të cilave mund të përkrahni Mozilla-n që tani.