Mozilla Manifesto Addendum

Zotim për Internet të Shëndetshëm

Interneti i hapur, global, është burimi më i fuqishëm i komunikimit dhe bashkëpunimit që kemi parë ndonjëherë. Ai mishëron disa nga shpresat më të thekka për përparim njerëzor. Ai bën të mundur mundësi të reja për të mësuar, për të krijuar një ndjenjë humanizmi të përbashkët, dhe për zgjidhjen e problemeve urgjente me të cilat ndeshen njerëzit kudo.

Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit kemi parë të plotësohet ky premtim në shumë drejtime. E kemi parë gjithashtu fuqinë e internetit të përdoret për të ampilifikuar përçarjen, për të nxitur dhunën, për të promovuar urrejtjen, dhe për të manipuluar me dashje faktet dhe realitetin. Kemi nxjerrë mësimin se duhet t’i përcaktojmë më shprehimisht aspiratat tona për gjendjen e njeriut në internet. Po e bëjmë këtu.

  1. I jemi përkushtuar një interneti që përfshin krejt njerëzit e rruzullit — ku karakteristikat demografike të një personi nuk përcaktojnë përdorimin e tij të internetit, mundësitë, apo cilësinë e punës në të.
  2. I jemi përkushtuar një interneti që nxit diskutimin civil, dinjitetin njerëzor, dhe shprehjen individuale.
  3. I jemi përkushtuar një interneti që lartëson të menduarit kritik, argumentimin e arsyetuar, dijen e përbashkët, dhe faktet e verifikueshme.
  4. I jemi përkushtuar një interneti që shërben si katalizator i bashkëpunimit mes bashkësive të larmishme që punojnë tok për të mirën e përbashkët.

10 Parimet Tona

Parimi 1 Interneti është pjesë e pandarë e jetës moderne – përbërës kyç në edukim, komunikim, bashkëpunim, biznes, dëfrim dhe në shoqërinë në tërësi.

Mësoni më tepër

Parimi 2 Interneti është burim i përbashkët mbarëbotëror që duhet të mbetet i hapur dhe i shfrytëzueshëm.

Mësoni më tepër

Parimi 3 Interneti duhet të pasurojë jetën e secilës qenie njerëzore.

Mësoni më tepër

Parimi 4 Siguria dhe privatësia e individit në Internet janë themelore dhe nuk mund të trajtohet si opsionale.

Mësoni më tepër

Parimi 5 Individët duhet të jenë në gjendje t’i japin formë Internetit dhe punës së tyre në të.

Mësoni më tepër

Parimi 6 Efektshmëria e Internetit si burim i përbashkët varet nga ndërveprimi (protokolle, formate të dhënash, përmbajtje), risitë dhe pjesëmarrja e decentralizuar anembanë botës.

Mësoni më tepër

Parimi 7 Programet e lira dhe me burim të hapët nxisin zhvillimin e Internetit si burim i përbashkët.

Mësoni më tepër

Parimi 8 Proceset e tejdukshme dhe me bazë bashkësinë nxitin pjesëmarrjen, përgjegjshmërinë dhe besimin.

Mësoni më tepër

Parimi 9 Ndërhyrjet komerciale në zhvillimin e Internetit sjellin mjaft përfitime; një drejtpeshim mes përfitimit komercial dhe të mirës së përbashkët ka rol kritik.

Mësoni më tepër

Parimi 10 Shtimi i anëve të Internetit që lidhen me përfitimin e përbashkët është qëllim me rëndësi, ia vlen të harxhohet kohë, kujdes dhe përkushtim për të.

Mësoni më tepër