Internet për njerëzit,
jo për fitime.

Tungjatjeta. Jemi Mozilla, kampionët krenarë jofitimprurës të Internetit, që ndihmojnë të mbahet i shëndetshëm, i hapët dhe i përdorshëm nga kushdo.

Ndikimi ynë

Përmes punës në shkallë kapilare dhe në nivel politikash, ne u mësojmë njerëzve web-in, ofrojmë mjete dhe përkrahim çdo individ që vlerëson një internet të ngritur mbi të qenët të hapur, përfshirjen dhe respektin.

Risitë tona

Duke përdorur web-in si platformë, ne krijojmë teknologji të hapura, risore që u lejojnë zhvilluesve të punojnë të çliruar nga ekosisteme të mbyllur korporatash dhe të krijojnë programe që na lejojnë të tërëve ne punim më të shpejtë dhe më të sigurt në Internet.

Shfletoni lirisht.

Zbuloni potencial të pakufishëm, mundësi të pafundme dhe Internet të hapur pash më pash.

Merreni Firefox-in që sot