Firefox Browser

Merrni privatësi automatike në celular

Super i shpejtë. Privat, si parazgjedhje. Bllokon mbi 2000 gjurmues internetorë.

Bllokoni gjurmues internetorë dhe reklama që shfaqen pa pyetur

Mbrojtje privatësie, si parazgjedhje

Mos lini gjurmë, përmes mënyrës së Shfletimit Privat. Kur e mbyllni, historiku dhe cookie-t tuaja fshihen.

Ndaleni ndjekjen tuaj nga shoqëritë

Shpëtoni radarit të tyre përmes Mbrojtjes Firefox Nga Gjurmimi

Vetëm për Android
Bëjeni Android-in si e doni

Përshtateni shfletuesin tuaj Firefox për celular me zgjerime për të bllkokuar reklama, administruar fjalëkalime, ndalur gjurmimin tuaj nga Facebook-u, etj.

Vetëm për Android
Gjejeni shpejt, me një shtyllë të mençur kërkimesh

Firefox-i u paraprin nevojave tuaj me sugjerime të mençura kërkimi dhe hyrje të shpejtë te sajtet që vizitoni më shumë.

Firefox Browser

Privatësi që meritoni. Shpejtësia që ju duhet.