Shkarkimi juaj do të duhej të fillonte vetvetiu. S’ndodhi? Provoni sërish ta shkarkoni.

Thuajse arritët!
Tani vini në punë instaluesin që sapo shkarkuat.

Thuajse arritët!
Tani hapni kartelën që sapo shkarkuat.

Thuajse arritët!
Tani përfundoni instalimin e Firefox-it.

Shkarkimi juaj u ndërpre. Por jo gjithçka humbi.

Shkarkimi juaj u ndërpre. Por jo gjithçka humbi.

Firefox do të fiksohet te paneli Windows pas instalimit

Keni vështirësi? Merrni ndihmë për instalimin tuaj.

Keni vështirësi? Merrni ndihmë për instalimin tuaj.

Keni vështirësi? Merrni ndihmë për instalimin tuaj.

Që të instaloni Firefox-in, ju lutemi, ndiqni këto udhëzime.

Sistemi juaj mund të mos i plotësojë domosdoshmëritë e Firefox-it, por mund të provoni një nga këto versione.