Take a browse on the wild side.

Jini ndër të parët që eksplorojnë hedhjet e ardhshme në qarkullim të Firefox-it për desktop, Android dhe iOS.

Beta

Provoni veçori që janë gati për t’u hedhur në qarkullim, me montimin më stabël para-qarkullim.

Beta është një platformë e paqëndrueshme testimi dhe zhvillimi. Si parazgjedhje, Beta dërgon të dhëna te Mozilla — dhe ndonjëhere edhe te parterë tanët — për të na ndihmuar të trajtojmë probleme dhe të provojmë ide. Mësoni se ç’ndahet me të tjerët.

Jepnani ide dhe përshtypje që të na ndihmoni të kryejmë përimtimet përfundimtare për funksionimin në një mjedis stabël.

Developer Edition

Montoni, provoni, përshkallëzoni, etj me shfletuesin e vetëm të krijuar për zhvilluesit.

Developer Edition është një platformë e paqëndrueshme testimesh dhe zhvillimi. Si parazgjedhje, Developer Edition dërgon të dhëna te Mozilla — dhe me raste edhe te partnerë tanët — për të na ndihmuar të trajtojmë probleme dhe të provojmë ide. Mësoni se ç’ndahet me të tjerët.

Nightly

Hidhini një sy të shpejtë shfletuesit tonë të brezit të ardhshëm, dhe ndihmonani ta bëjmë shfletuesin më të mirë që mund të ketë: provoni Firefox Nightly.

Nightly është një platformë e paqëndrueshme testimesh dhe zhvillimi. Si parazgjedhje, Nightly dërgon të dhëna te Mozilla — dhe me raste edhe te partnerë tanët — për të na ndihmuar të trajtojmë probleme dhe të provojmë ide. Mësoni se ç’ndahet me të tjerët.