Take a browse on the wild side.

Jini ndër të parët që eksplorojnë hedhjet e ardhshme në qarkullim të Firefox-it për desktop, Android dhe iOS.

Beta

Provoni veçoritë më të reja për Android, përpara se t’i jepen botës.

Beta është një platformë e paqëndrueshme testimi dhe zhvillimi. Si parazgjedhje, Beta dërgon të dhëna te Mozilla — dhe ndonjëhere edhe te parterë tanët — për të na ndihmuar të trajtojmë probleme dhe të provojmë ide. Mësoni se ç’ndahet me të tjerët.

Jepnani ide dhe përshtypje që të na ndihmoni të kryejmë përimtimet përfundimtare për funksionimin në një mjedis stabël.

Nightly

Provojini veçoritë e reja për Android që në fazën e tyre të hershme. Por qari dhe zarari juaj.

Nightly është një platformë e paqëndrueshme testimesh dhe zhvillimi. Si parazgjedhje, Nightly dërgon të dhëna te Mozilla — dhe me raste edhe te partnerë tanët — për të na ndihmuar të trajtojmë probleme dhe të provojmë ide. Mësoni se ç’ndahet me të tjerët.