Wróćohladanje. Doprědkahladanje.

Mozilla eksistuje, zo by wotewrjenosć, inowaciju a šansy w interneće spěchował.
Wobhladajće sej dokładnišo, štóž smy a informujće so wo někotrych z našich najwjetšich wudobyćow a měznikow.

 • 01

  Projekt Mozilla startowaše pola Netscape 31. měrca 1998, zo by wužiwarjam wuběr poskićował a inowacije we webje doprědka ćěrił.

 • 02

  Z hordosću njekomericelna organizacija, wutworja Mozilla produkty kaž Firefox z misiju, wšudźe móc weba w rukach wužiwarjow wostajił.

 • 03

  Přez 10.000 sobuskutkowacych je swoju podpěru za našu misiju zwurazniło, zapłaćiwši cyłostronsku anonsu w The New York Times dnja, hdyž Firefox 1.0 je w lěće 2004 wušoł.

 • 04

  Dźensa ma Mozilla sobuskutkowacych na kóždym kontinenće, inkluziwnje Antarktiku (hdźež Firefox so wot 80 % ludźi wužiwa).

 • 05

  Přidatki Firefox wam zmóžnjeja, swoje webdožiwjenja přiměrić a kontrolu wo nich wobchować. Přez 4 miliardow z nich je so dotal wot wužiwarjow sćahnyło.

 • 06

  Mozilla je směrodajny w priwatnosći online z inowacijemi wobhladowaka kaž Do Not Track a Lightbeam, kotrež dawaja wužiwarjam wjetšu kontrolu nad jich wosobinskimi datami.

 • 07

  Naše globalne zhromadźenstwo je pomhało, Firefox do wyše 70 rěčow přełožować, přez čož wobhladowak wjace hač 90 % swětoweho wobydlerstwa k dispoziciji steji.

 • 08

  W lěće 2008 je 8.002.530 ludźi Firefox za jenički dźeń woliło, zo by Guinessowy swětowy rekord za “Najwjace sćehnjenjow softwaroweho nałoženja za 24 hodźin” docpěło

 • 09

  Festiwal Mozilla je naš najwjetši kóždolětny podawk, kotryž sta kreatiwnych duchow hromadźi, zo by połnu móc a potencial weba zwoprawdźiło.

 • 10

  Mozilla Webmaker dźěła ze zaměrom, bóle nazhonjeny planet nastupajo web wutworić a staja nastroje k dispoziciji, kotrež ludźom pomhaja, wjace kontrolu nad jich žiwjenjom online dobyć.

 • 11

  Firedox za Android donjese přehladowanske dožiwjenje Firefox desktop na telefony a tablety. Steji na Google Play k dispoziciji a je so hižo přez 80 milionow razow sćahnył.

 • 12

  Mozilla Developer Network je wot zhromadźenstwa nawjedowana webresursa, kotraž wjace hač 2 milionam wopytowarjam najlěpšu dokumentaciju, nawody a nastroje kóždy měsac k dispoziciji staja.

 • 13

  Mozilla dźěła, zo by so wo web starał a jón jako dźělenu zjawnu resursu k wužitkej kóždeho wobchował.

 • 14

  W lěće 2013 je Mozilla Firefox OS startował, zo by połnu móc weba na smartfony pušćił a jónkróć wjace kontrolu a wuběransku móžnosć za nowu generaciju ludźi poskićił, kotřiž su nětko online.

 • 15

  Dźěło, kotrež Mozilla čini, je dźak dźesatkam tysacow dobrowólnikow móžne, kotřiž wěrja, zo web měł wotewrjeny a za wšěch přistupny być.