Husto stajene prašenja Firefox

Njedźiwajo na to, hač sće spěšny wobhladowak pytał abo za njewotwisnej technologiju pytaće, kotryž wašu priwatnosć škita, namakaće tu mjez tutymi husto stajenymi prašenjemi wotmołwy na prašenja nastupajo Firefox.