• 2x malsnjejšy

    Firefox jo malsny a wobchada kradosćiwje z wašymi datami - žedne slědowanje pśez wabjenje a žedno spómałšenje.

  • Priwatnosć ze strowym cłowjeskim rozymom

    Buźćo swóje žywjenje žywy, Firefox njepśiglědujo. Rozsuźćo sam, kótare informacije źěliśo a gdy.

  • Njepósrědna konfiguracija

    Pśeśěgniśo lažko z nastajenjami a cytańskimi znamjenjami, gaž Firefox za Windows ześěgujośo.