Wašo ześěgnjenje dejało se awtomatiski zachopiś. Njefunkcioněrujo? Ześěgniśo znowego.

Pśisamem zwónoźone!
Wuwjaźćo něnto instalěrowański program, kótaryž sćo rowno ześěgnuł.

Pśisamem zwónoźone!
Wócyńśo něnto dataju, kótaruž sćo rowno ześěgnuł.

Pśisamem zwónoźone!
Dokóńcćo něnto instalaciju Firefox.

Wašo ześěgnjenje jo se pśetergnuło. Ale wšykno njejo zhubjone.

Wašo ześěgnjenje jo se pśetergnuło. Ale wšykno njejo zhubjone.

Maśo problemy? Wobstarajśo se pomoc za swóju instalaciju.

Maśo problemy? Wobstarajśo se pomoc za swóju instalaciju.

Maśo problemy? Wobstarajśo se pomoc za swóju instalaciju.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu z toś tych wersijow wopytowaś.